Lantmännen investerar 165 miljoner i ny foderfabrik

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-08-31

Lantmännen investerar 165 miljoner i ny foderfabrik Lantmännen Lantbruk satsar på en toppmodern fullsortimentsfabrik i Lidköping, och samordnar verksamheten från två fabriker till en. Detta ger årliga kostnadsbesparingar på 10 miljoner kronor.

Lantmännen investerar för framtidens foderproduktion, och bygger en toppmodern fabrik med hög tekniknivå.
– Det blir en anläggning med hög flexibilitet, låg energiförbrukning och hög automatiseringsgrad, som kommer att kunna producera foder enligt marknadens krav även i framtiden, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk.

Fabriken, som beräknas tas i drift i början av 2009, blir en fullsortimentsfabrik som tillverkar foder till kor, grisar och fjäderfä, i form av pelletts, pellettskross och mjöl. Fabriken kommer att kunna producera såväl färdigfoder som koncentrat och premixer, för både bulk och säck.

I dag har Lantmännen Lantbruk två foderfabriker i Lidköping men kommer, när den nya fabriken står klar, samordna verksamheten till en fabrik. Investeringen och samordningen leder till en årlig kostnadsbesparing på 10 miljoner kronor.

Investeringen i en ny foderfabrik i Lidköping är en del i Lantmännen Lantbruks arbete med att möta framtidens fodermarknad. Många gårdar väljer i dag att investera i en ökad gårdstillverkning av foder med egen spannmål. Detta leder till ökad efterfrågan på koncentrerade foder och råvaror, men ger samtidigt minskad tillverkningsvolym i foderfabrikerna.

Ett stort förändringsarbete pågår inom foderverksamheten, för att möta förändringarna på marknaden.
– Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår verksamhet, både genom kostnadssänkningar och offensiva satsningar på foderutveckling. Investeringen i Lidköping är del i förändringsarbetet, säger Lennart Nilsson.

MBL-förhandlingar angående den nya fabriken i Lidköping kommer att genomföras.

För ytterligare information kontakta Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43 Anders Nilsson, tillverkningschef Foder, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-532 20 50 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com