Lantmännen inleder samarbete med Foderlotsen AB

Nyhet

Lantmännen inleder samarbete med Foderlotsen AB Lantmännen och Foderlotsen AB och har inlett ett samarbete i syfte att utveckla Lantmännens verksamhet avseende alternativa fodermedel.

Lantmännen har för avsikt att utveckla verksamheten inom alternativa fodermedel, exempelvis drank och biprodukter från stärkelseproduktion. Foderlotsen AB kommer på konsultbasis att arbeta med detta utvecklingsarbete. Foderlotsen har sedan tidigare på ett framgångsrikt sätt svarat för försäljningen till grisproducenter av de foderråvaror som det Lantmännenägda företaget Reppe AB får fram som en biprodukt i sin tillverkning av bland annat finsprit och stärkelse.

– När vi nu vill satsa på att utveckla vår verksamhet kring alternativa fodermedel känns det naturligt att göra det i samarbete med Foderlotsen säger Lennart Nilsson, chef för Lantmännens foderdivision.

Foderlotsen kommer parallellt med konsultuppdraget att fortsätta med sin nuvarande försäljning av alternativa fodermedel, premixer och råvaror. Lantmännen kommer att svara för Foderlotsens behov av råvaror samt legoproduktion av premixer och koncentrat.

– Det känns spännande att med en ny partner få utveckla alternativa foder till grisar samt att få tillgång till Lantmännens kunnande inom foder och råvaror, säger Ola Karlsson, vd för Foderlotsen AB.

Flera företag inom Lantmännenkoncernen får redan idag fram betydande volymer av alternativa fodermedel som säljs direkt till animalieproducenter eller går in i fodertillverkning. I takt med en förväntad ökad energiproduktion på åkermark i Sverige kommer tillgången på den här typen av råvaror att öka i framtiden.

– Vi ser detta som en positiv möjlighet för svensk animalieproduktion i framtiden. Det känns därför mycket bra för oss i Lantmännen att få till stånd detta samarbete med Foderlotsen, med tanke på den kompetens och erfarenhet som finns i företaget av alternativa fodermedel, säger Lennart Nilsson.

Fakta Foderlotsen AB Foderlotsen ägs och drivs av Ola Karlsson i Axvall, Skara. Företaget säljer i huvudsak alternativa fodermedel, premixer/koncentrat och soja till grisproducenter. Huvuddelen av kunderna finns i västra Sverige. Omsättningen 2004 var 29 miljoner kronor.

För frågor kontakta gärna: Lennart Nilsson, chef för Lantmännens foderdivision, tel: 070-644 11 43 Ola Karlsson, vd Foderlotsen AB, tel: 0511-635 40, 070-683 89 83

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-06 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se