Lantmännen inför ny marknadsorganisation

Nyhet

Lantmännen inför ny marknadsorganisation Lantbruksstyrelsen har godkänt förslaget till ny marknadsorganisation för Lantmännen Lantbruk. Den nya marknadsorganisationen beräknas vara införd från den 1 januari 2006. - Omorganisationen genomförs för att bli en ännu bättre affärspartner för lantbrukarna, säger lantbrukschefen Arne Rantzow.

Kunderna befinner sig i en tuff konkurrenssituation och ställer andra krav än tidigare. Därför är det nödvändigt att utveckla verksamheten.

- Nu renodlar vi säljarbetet samtidigt som vi samordnar och förenklar administrationen för att öka effektiviteten och höja vår konkurrenskraft. Målet är att bli en ännu bättre partner för våra kunder, inte minst genom att pressa priserna ytterligare, säger marknadschefen Micael Sundström.

Från tretton till ett gemensamt marknadsområde Förändringen innebär att Sverige blir ett enda marknadsområden med en marknadschef. Dessutom bildas nio försäljningsområden med vardera en försäljningschef som arbetar tillsammans med ett antal säljare.

Samtidigt bildas team för foderförsäljning där man samlar specialistkompetens för foder till grisar (Piggfor), hönsfåglar (Pullfor) och nötdjur (Nötfor). Motsvarande bildas även ett spannmålsteam som kommer att fungera som en brygga mellan försäljningsområdena och spannmålsdivisionen. En key account manager-funktion inrättas med ansvar för relationerna med återförsäljare och lokalföreningar. Förändringen innebär att totalt cirka 50 tjänster försvinner inom Lantmännen Lantbruk.

Nio försäljningsområden De nya försäljningsområdena har bildats med tanke på naturligt avgränsade jordbruksområden. Det ska dessutom finnas balans mellan områdena vad gäller omsättningen och antalet säljare per försäljningschef. Den lokala konkurrenssituationen och marknadspotentialen har också påverkat utformningen av de nya försäljningsområdena.För mer information kontakta gärna: Arne Rantzow, lantbrukschef, tel: 070-327 78 79 Micael Sundström, marknadschef, tel: 070-518 60 25

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-08-18 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se