Lantmännen genomför flera viktiga strukturaffärer

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-02-27 Lantmännen genomför flera viktiga strukturaffärer Lantmännen säljer sin ägarandel i Svenska Foder till danska DLG och utökar samtidigt sitt ägande i tyska HaGe Kiel. Dessutom förvärvar Lantmännen finska fast food-bageriet Baco. Vidare har styrelsen beslutat att utvärdera avyttring av Lantmännen Granngården.

Nyligen presenterade Lantmännen sin nya strategi. Målet är att skapa ett fokuserat och lönsamt Lantmännen. Bland annat ska koncernen renodlas och produktportföljen bli smalare och vassare och mer internationell, samt fokusera extra på de områden som identifierats som satsningsområden.
– Ett av dessa är Lantmännen Lantbruk vars verksamhet ska bli mer internationell. För att stärka positionerna har Lantmännen Lantbruk och danska DLG valt varandra som strategiska partners utanför respektive företags hemmamarknad. Vidare övertar DLG Lantmännens 49-procentiga andel i Svenska Foder, och Lantmännen utökar sitt ägande i HaGe Kiel till totalt 25 procent genom att överta 5 procent av DLG:s aktier i detta bolag. Det finns också en överenskommelse att i ett senare skede öka detta aktieinnehav till 35 procent. Geografiska marknader för internationell expansion inom Lantmännen Lantbruk och närvaro utanför hemmamarknaderna är Baltikum, Polen och Tyskland, säger koncernchef Per Strömberg.

Lantmännen Unibake är ett annat satsningsområde för koncernen. Därför har beslut fattats om förvärv av finska Baco, som är den ledande leverantören av hamburger- och korvbröd i Finland. Övriga marknader är Baltikum och Ryssland.

Lantmännens portföljstrategi ska tydliggöra vilka kärnverksamheter som ska ingå i koncernens portfölj, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare. Styrelsen och ledningen har analyserat för- och nackdelar med ett fortsatt ägande av Lantmännen Granngården, och ställt dessa mot andra alternativa satsningar inom koncernen. Som ett resultat av analysen har beslut fattats att utvärdera strategiska alternativ för Lantmännen Granngården, där avyttring eller partnerskap är två alternativ.
– Då Lantmännen Granngården inte är ett prioriterat verksamhetsområde vore det inte rätt, varken mot anställda, kunder eller leverantörer, att inte utvärdera olika strategiska alternativ. En annan ägare eller partner kan ge bättre förutsättningar att utveckla Lantmännen Granngårdens verksamhet och särskilda kompetens på ett sätt som är positivt för såväl de anställda som andra intressenter, säger ordförande Thomas Bodén.

Som finansiell rådgivare i processen runt Lantmännen Granngården har Lantmännen valt att anlita investmentbanken Catella Consumer.
– Catella har goda erfarenheter av detaljhandelssektorn och liknande processer. Det viktiga blir nu att hitta en lösning som är bra för Lantmännen Granngården, för Lantmännenkoncernen och för koncernens ägare, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com