Lantmännen erbjuder foderkredit och gratis silo

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-09 Lantmännen erbjuder foderkredit och gratis silo Lantmännen tror på en ökad svensk animalieproduktion och erbjuder ett stimulanspaket med bland annat räntefri foderkredit och gratis fodersilo. Erbjudandet gäller under år 2006 och vänder sig till lantbrukare som väljer att satsa på en utökad mjölk-, nöt-, gris- eller lammproduktion.

Det råder stor efterfrågan på nöt-, gris- och lammkött. I Sverige importerar vi mycket kött eftersom vår egen produktion inte räcker för att täcka de behov som finns. Landet har dessutom möjlighet att öka mjölkproduktionen, då den befintliga mjölkkvoten inte är nådd.

– Animalieproduktionen är ryggraden i svenskt lantbruk och oerhört viktig för hela näringen. Lantmännen erbjuder därför ett stimulansprogram till de animalieproducenter som väljer att utöka den egna produktionen, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännenkoncernen.

Erbjudande till ökad produktion och nystart Stimulanspaketet innebär att Lantmännen erbjuder en räntefri foderkredit, motsvarande fem procent av den nyinvestering lantbrukaren gör, med en amortering på fem år. Dessutom betalar Lantmännen en fodersilo, eller annan motsvarande lagringskapacitet, som efter fem år skrivs av och övergår till kundens ägo. Erbjudandet gäller vid utökning eller nystart av mjölk-, nöt-, gris- eller lammproduktion under 2006.

– Inom mitt verksamhetsområde, det vill säga grisproduktion, finns definitivt en tillväxtpotential. Jag tror och hoppas att Lantmännens stimulanspaket mottas positivt eftersom branschen nu står inför ett vägskäl – det behövs satsningar för framtiden, säger Annika Bergman, grisproducent och ledamot i Lantmännen Lantbruks styrelse.

Vill vara lantbrukarnas bästa affärspartner Lantmännen Lantbruk är just nu inne i en omfattande förändringsprocess med målet att bli en ännu bättre affärspartner för lantbrukarna. Från och med årsskiftet sjösätts en ny marknadsorganisation. Det pågår dessutom förändringar inom spannmålsverksamheten med målet att höja betalningsförmågan för spannmålen. Även foderverksamheten förändras för att på ett bättre sätt möta den framtida fodermarknaden. Stimulanspaketet som nu presenteras är en del av Lantmännens åtgärdsprogram för att stödja en lönsam tillväxt inom svensk djurproduktion.

– Med det här tillväxtpaketet vill vi också stimulera till att såväl foderlogistik som foderhemtag blir mer rationellt. Vi tror på större fodervolymer som ökar beläggningen i våra fabriker och förbrukningen av svensk foderråvara, säger Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 08-657 42 24, 070-218 02 83 Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk, tel: 040-22 55 22, 070-327 78 79Bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Arne Rantzow finns att hämta på www.lantmannen.se under fliken press/bildbank/koncernledning

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se