Lantmännen erbjuder fast pris på torkning av spannmål

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-06-05

Lantmännen erbjuder fast pris på torkning av spannmål Nu kan lantbrukare försäkra sig mot höga torkningskostnader genom att skriva ett torkavtal med Lantmännen Lantbruk. Lantbrukaren kan därmed torka sin spannmål för en fast avgift på åtta öre per kilo oavsett vattenhalt.

– Många lantbrukare saknar kapacitet att torka all sin spannmål. Genom att vi nu kan erbjuda ett fast pris på torkningen ger vi ett konkurrenskraftigt alternativ till att investera i egen torkutrustning, säger Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk.

Torkavtalet ger lantbrukaren möjlighet att utnyttja tröskningstiden på ett effektivare sätt. Lantbrukaren kan till exempel tröska tidigare, med en högre snittvattenhalt, vilket ökar möjligheterna att nå en högre kvalitet. Tidigare tröskning minskar även risken att komma in i regnperioder.
– Genom att kunna utnyttja tröskningstiden effektivare kan till exempel lantbrukare med nyinvesterad mark öka sin tröskkapacitet och bli mer konkurrenskraftiga, säger Mikael Jeppsson.

Många lantbrukare befinner sig i en situation där deras torkkapacitet inte är tillräcklig och de planerar att investera i större kapacitet. Genom Lantmännen Lantbruks torkerbjudande har de möjlighet att i förväg kalkylera för sina torkkostnader. En nivå på åtta öre per kilo utgör en kostnadsnivå som kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till att själv investera.

För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-19 53 60

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com