Lantmännen Energi uppmanar Carlgren att påverka regeringen i etanoltullsfrågan

Nyhet

Det finns ingen koppling mellan etanolproduktion och svält. Men såväl dagens som morgondagens produktion av klimateffektiva fordonsbränslen här i Sverige hotas av regeringens politik. Lantmännen Energi uppmanar miljöminister Andreas Carlgren att påverka sina regeringskollegor så att Sverige kan fortsätta ha samma villkor för inhemsk etanolproduktion som andra EU-länder.

På Energyforums biodrivmedelskonferens i Stockholm i dag torsdag, kommer Bengt Håkansson, affärsområdeschef för Lantmännen Energi, i sitt tal att uppmana miljöminister Andreas Carlgren att påverka sina regeringskollegor i etanolfrågan.
– Det är glädjande att Carlgren tar sitt ansvar och tydligt sätter ned foten – det finns ingen koppling mellan etanolproduktion och svält! Men såväl dagens som morgondagens produktion av klimateffektiva fordonsbränslen här i Sverige, hotas av regeringens politik. Det är inte rimligt att Sverige ensidigt och före övriga EU genomför egna tullregler. Jag vill därför uppmana Andreas Carlgren att påverka sina regeringskollegor så att Sverige kan fortsätta ha samma villkor för inhemsk etanolproduktion som andra EU-länder, säger Bengt Håkansson.

Den senaste tidens kritiska röster om etanol grundar sig på felaktiga eller grovt generaliserade uppgifter som inte tar hänsyn till olika typer av produktionsprocesser.
– Det finns etanolfabriker ute i världen som dels använder brunkol eller fossilgas för processen, dels inte utnyttjar biprodukterna, och den typen av etanol ska vi inte använda. Men alla etanol är inte sådan, säger Bengt Håkansson.

Bengt Håkansson efterlyser bättre och mindre generaliserade rapporter över etanolproduktion. Därför är det tacksamt att miljöministern sagt i från angående denna typ av missvisande rapporter. Vidare uppmanar Bengt Håkansson Andreas Carlgren att påverka sina kollegor i alliansregeringen att tänka igenom konsekvenserna av förslaget med en slopad etanoltull. – En sådan åtgärd är vare sig bra för miljön eller för de som tankar etanol. Däremot riskerar den att slå ut den klimateffektiva svenska etanolproduktionen och minska intresset för investeringar i kommande generationers biodrivmedel, avslutar Bengt Håkansson.För ytterligare information kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel. 0705-88 83 14 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel. 0705-81 82 39