Lantmännen Energi stärker varumärket Agrol

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-11-01

Lantmännen Energi stärker varumärket Agrol

Lantmännens varumärke Agrol är sedan länge marknadsledande inom smörjmedel hos svenskt jordbruk. Nu samlar Lantmännens affärsområde Energi även pelletsprodukterna under detta varumärke. Genom att marknadsföra både förädlade biobränslen och smörjmedel under Agrol blir det tydligare för kunden att de kvalitativa produkterna kommer från Lantmännen.

Förnybar energi är ett prioriterat område inom Lantmännenkoncernen. Lantmännen Energi samlar Lantmännens verksamheter inom energisektorn och utvecklar, tillverkar och marknadsför biobaserade energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter. Nu minskar man antalet varumärken och samlar samtliga förädlade biobränslen och smörjmedel under varumärket Agrol.
– Agrol är ett etablerat varumärke, inte minst hos svenskt lantbruk, skogsbruk och entreprenadföretag. När vi nu inkluderar vår marknadsledande värmepellets och andra biobränslen under samma varumärke stärker vi Lantmännens position som sund energileverantör, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef för Lantmännen Energi.

I samband med en utökning av produkterna inom Agrol omprofileras varumärket. Loggan har fått ny färg och modernare utseende. Pelletssäckarna med det nya utseendet är redan hos kund och under 2007 kommer övriga produkter i Agrolsortimentet att anpassas till den nya profilen. Dessutom ska det på samtliga förpackningar finnas en symbol som visar tillhörigheten hos Lantmännen.

– Agrol har alltid varit och ska fortsätta vara ett varumärke med högt kvalitetsrenommé och produktutvecklingsgrad. Våra kunder ska känna sig trygga med att våra produkter tar hänsyn till såväl människa, miljö som ekonomi, säger Bengt Håkansson.

Tidigare i år förvärvade Lantmännen Energi företaget Aspen, som är marknadsledande inom miljöbensin. Därmed har affärsområdet nu två tydliga och mycket starka varumärken: Agrol och Aspen.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Eva Emrin, informationschef Lantmännen Energi, tel: 0703-59 59 20

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com