Lantmännen Energi ökar kund- och marknadsfokus

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-02-02

Lantmännen Energi ökar kund- och marknadsfokus Vid årsskiftet omstrukturerades Lantmännens affärsområde Energi. Fokus har flyttats från en tidigare bolagsuppdelning till en tydligare affärsuppdelning. Kunden ska få en enkel och tydlig bild av energiområdet.

I samband med Lantmännenkoncernens omorganisation mars 2005 samlades ett antal bolag kopplade till energi inom ett affärsområde. Nu går affärsområde Energi in i en ny fas.
– Vi omstrukturerar verksamheten och ökar vår kund- och marknadsfokus. Kunden ska enkelt och tydligt få en bild av inom vilka områden våra affärer finns, berättar affärsområdeschef Bengt Håkansson.

Lantmännen Energi struktureras nu i fyra områden: Smörjmedel, Drivmedel, Fasta biobränslen och Värme. Agro Oil och Lantmännen Energi går samman under namnet Lantmännen Energi, som blir moderbolaget.
– Under våren kommer dessutom ett antal av dotterbolagen att byta namn i linje med koncernens arbete att bygga en koncern under ett familjenamn. Agroetanol byter till exempel namn till Lantmännen Agroetanol, fortsätter Bengt Håkansson.

Inom smörjmedel finns Agrolprodukter och betalkorten Agrol- och Lantmännenkortet. Inom drivmedel finns etanol, RME och destillat. Inom fasta biobränslen finns pellets, briketter och pulver samt salixverksamheten. Inom värme finns värmeanläggningarna.

Nya affärschefer och delvis ny ledningsgrupp

Bengt Håkansson affärsområdeschef sedan 2005, tidigare vd Svenska Lantmännen Maskin Roger Melin affärschef smörjmedel, tidigare marknadschef på Agro Oil Kenneth Werling affärschef drivmedel, vd för Agroetanol Kent Johansson affärschef fasta biobränslen, vd för Svensk Brikettenergi Ivar Karsson affärschef värme, vd SBE Värme Eva Emrin informationschef, tidigare presskontakt för Lantmännenkoncernen Krister Jonsson ekonomichef/controller, tidigare ekonomichef på Agro Oil Kaisu Engqvist personalchef, tidigare personalchef för Lantmännen Mills Sverige Håkan Walldén affärsutvecklingschef, tidigare spannmålschef för LantmännenFör frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se