Lantmännen Energi investerar 15 miljoner i pelletssäckanläggning

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-10-31

Lantmännen Energi investerar 15 miljoner i pelletssäckanläggning

Villasektorns pelletsmarknad växer så det knakar. Marknadsledande Lantmännen Agroenergi ökade under första halvåret 2006 sina volymer med 72 procent och tillväxten går stadigt uppåt. Kundernas efterfrågan på säckpaketerad pellets är mycket stor och därför investeras 15 miljoner kronor i en ny säckanläggning. En investering som också bidrar till bättre miljö.

Lantmännen Agroenergi är marknadsledare inom värmepellets och villasektorn expanderar med stormsteg. För att möta kundernas krav på snabb och trygg leverans av säckad pellets, investerar Lantmännen Energi 15 miljoner kronor i en ny säckanläggning vid Lantmännen Agroenergis pelletsproduktion i Norberg. Den nya maskinen beräknas vara i drift i februari/mars 2007.
– Det ingår i vår strategi att expandera inom energiområdet, så denna investering ligger helt i linje med den. Det här stärker vår pelletsaffär och vår marknadsposition inom området ytterligare, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Vidare ökar Lantmännen Agroenergi sin kapacitet med 33 procent tack vare nya pelletspressar i fabrikerna i Malmbäck, Norberg och Ulricehamn.
– De nya pelletspressarna tillsammans med den nya säckningsmaskinen gör att vi har större möjlighet att snabbt leverera pellets till villakunden. Vi är idag en av Sveriges största aktörer på förädlat biobränsle, en position som förpliktigar en hög servicegrad, säger Kent Johansson, affärschef fasta biobränslen Lantmännen Energi.

Investeringen medför dessutom kraftigt minskade kostnader för transporter och därmed stora miljövinster.
– Vi kommer årligen att minska våra lastbilstransporter med 20 000 mil, eftersom vi inte behöver transportera 25 000 ton pellets från befintlig säckanläggning i Ulricehamn till kunder i mellersta Sverige, säger Kent Johansson.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Kent Johansson, affärschef fasta biobränslen Lantmännen Energi, tel: 0706-721 009 Eva Emrin, informationschef Lantmännen Energi, tel: 0703-59 59 20

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com