Lantmännen Energi förvärvar Aspen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-04-24 Lantmännen Energi förvärvar Aspen Lantmännen Energi stärker sin miljöprofil och sin position på den internationella marknaden genom att förvärva Aspengruppen. Aspen tillverkar miljöbensin, den mest miljöanpassade petroleumprodukten.

Aspen, med produktionsanläggning i Hindås utanför Göteborg, är marknadsledande producent av alkylatbensin, i dagligt tal miljöbensin, i såväl Sverige som de övriga europeiska marknader företaget opererar på. Företaget omsätter cirka 240 miljoner kronor och har 40 anställda.

– Aspens verksamhet och dess miljöanpassade produkter passar väl in i Lantmännen Energis affärsidé och strategi. Verksamheten kommer att bidra mycket positivt till affärsområdet. Dels finns direkta synergieffekter men framför allt öppnar Aspens internationella verksamhet möjligheter till nya marknader för andra produkter inom affärsområdet, vilket gör att vår internationella expansion ökar, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Huvudprodukten är miljöbensin med två procent 2-taktsolja som förpackas i olika storlekar och säljs för användning i bensindrivna redskap och småmotorer, till exempel gräsklippare, motorsågar, skotrar och båtmotorer.

Alkylatbensin är den renaste, mest miljöanpassade petroleumprodukten och har till följd av sin renhet flera fördelar. Alkylatbensin är fri från de hälsoskadliga ämnena bensen och aromater som finns i vanlig bensin. Lukt och avgaser från motorerna minskar samtidigt som en effektivare förbränning gör att motorernas livslängd ökar. Dessutom kan alkylatbensinen lagras under längre tid än vanlig bensin utan att försämras.

Lantmännen säljer och marknadsför idag alkylatbensin under varumärket Agrolén via Lantmännen Energi och Lantmännen Granngården. Agrolén produceras av Aspen.
– Aspens verksamhet kommer att utvecklas mycket positivt med Lantmännen som ny ägare och bolaget kommer ges större möjligheter att fortsätta växa i enlighet med bolagets strategi, säger Jan Lindblad, huvudägare till Aspen.

– Genom förvärvet av Aspen får vi ytterligare ett starkt varumärke som stärker vår miljöprofil samtidigt som vi också stärker Lantmännens position i västra Sverige, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef för Lantmännen Energi.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0702-180 283 Annika B Hjerpe, presschef Lantmännen, tel: 070-657 42 37Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com