Lantmännen Energi blir Statoils största kund

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-12-27 Lantmännen Energi blir Statoils största kund

Från och med den 1 januari 2007 kommer Statoil att vara huvudleverantör av eldningsolja och diesel till Lantmännen Energi. Avtalet omfattar mer än 100 000 kubikmeter och avser leveranser dels till industrierna i koncernen och dels till försäljningen till lantbruket.

Med start den 1 januari 2007 kommer Statoil att vara huvudleverantör av eldningsolja och diesel till Lantmännen Energi. Årsvolymen blir cirka 100 000 kubikmeter och Lantmännen blir därmed Statoils största kund i Sverige. Affären omfattar leveranser till Sveriges lantbrukare och livsmedelsindustrin med kända varumärken som till exempel Axa, Bageri Skogaholm och Kronfågel.

– Valet av Statoil som leverantör bygger på att man dels erbjuder ett konkurrenskraftigt avtalsvillkor men också att man har en väl utbyggd och fungerande transportorganisation som ska klara av att möta de krav på leveranstider som framförallt lantbruket har. Med detta avtal säkrar vi leveranserna till våra ägare lantbrukarna, våra kollegor i koncernen och andra kunder, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Lantmännen Energi och Statoil har under ett antal år utvecklat samarbete inom flera områden. Ett exempel är lanseringen av Agrodiesel 15, ett drivmedel som minskar utsläppen av partiklar med cirka 20 procent för fordon utan partikelfilter. Den har dessutom mindre negativ klimatpåverkan då den släpper ut 15 procent mindre koldioxid jämfört med vanlig diesel. Statoil kommer att sälja produkten under namnet Statoil Biodiesel.

– Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att bli en ännu större leverantör till Lantmännen. Detta är vår största affär någonsin inom ovanstående affärsområden, säger Stefan Gustafsson, försäljningsdirektör Statoil Energi.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Stefan Gustafsson, försäljningsdirektör Statoil Energi, tel: 08-429 60 00 Eva Emrin, informationschef Lantmännen Energi, tel: 0703-59 59 20 Vivianne Habra, informatör Statoil, tel: 070-429 64 18

Bild på Bengt Håkansson finns att hämta på www.lantmannen.com under fliken Mediacenter/Bildarkiv/Ledningen i Energi.
Bild på när avtalet undertecknas finns under Övriga pressbilder.
Bild på Stefan Gustafsson finns att hämta på www.statoil.se under menyn Pressrum/Bildarkiv/Ledningsgruppen i Svenska Statoil ABFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com