Lantmännen diskuterar samgående med Norrbottens lantmän

Nyhet

Lantmännen diskuterar samgående med Norrbottens lantmän Svenska Lantmännens styrelse har beslutat att fortsätta diskussionerna om ett samgående mellan Svenska Lantmännen och Norrbottens lantmän, diskussioner som är naturliga i en omvärld där konkurrenssituationen förändras ständigt och ställer högre krav på verksamheterna.

Nu fortsätter utredningsarbetet med målsättningen att få fram ett komplett beslutsunderlag för Svenska Lantmännen och Norrbottens lantmän. När fusionen Svenska Lantmännen ägde rum år 2000 valde Norrbottens lantmän liksom Kalmar Lantmän att stå utanför och fortsätta som egna ekonomiska föreningar.

– Det fanns fler anledningar till att vi valde att stå utanför när fusionen Svenska Lantmännen ägde rum och en av dem var att omvärlden såg annorlunda ut då mot nu. Den konkurrenssituation vi nu upplever gör att vi har en annan press på oss. Dessutom är stämningen annorlunda inom föreningen idag mot för fem år sedan, nu är medlemmarna redo, säger Kent Alanentalo, ordförande i Norrbottens lantmän.

– En förutsättning för ett samgående är att utredningsarbetet visar att det är affärsmässigt rätt för båda parter och att det gagnar Lantmännen totalt sett, säger Thomas Bodén, ordförande i Svenska Lantmännen.

MBL-förhandlingar har inletts. Norrbottens lantmän kommer nu att informera sina medlemmar vid extra distriktsmöten. En sammanslagning per den 31 december 2005 förutsätter att det nu påbörjade analysarbetet leder fram till ett avtal som därefter ska godkännas av Norrbottens lantmäns fullmäktige och av Konkurrensverket.För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande i Svenska Lantmännen, tel: 070-544 66 09 Kent Alanentalo, styrelseordförande i Norrbottens lantmän, tel: 070-667 78 10

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-27 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se