Lantmännen delägare i HaGe Kiel – stärker ställningarna i Tyskland och Baltikum

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-06-29

Lantmännen delägare i HaGe Kiel – stärker ställningarna i Tyskland och Baltikum Scandinavian Farmers, som ägs av Lantmännen och Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), förvärvar nio procent av aktierna i HaGe Kiel och bolagets verksamhet i Baltikum. HaGe Kiel övertar samtidigt Scandinavian Farmers verksamhet i Polen.

HaGe Kiel är Tysklands tredje största lantbruksföretag och verksamt i norra Tyskland och Polen. Verksamheten innefattar bland annat försäljning av lantbruksförnödenheter, inköp av spannmål och tillverkning av foder. Koncernen omsätter cirka 8.75 miljarder kronor och har cirka 1 500 medarbetare.

– Genom affären stärker vi våra positioner ytterligare i Baltikum och skapar en mer fokuserad affär i Östersjöområdet. Genom vårt ägande i HaGe Kiel får vi också en bredare kontaktyta i både norra Tyskland och Polen. Internationell tillväxt har hög prioritet i Lantmännen och samarbete med ytterligare en internationell partner är därför viktig strategisk fråga för Lantmännen, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Tror på ökat internationellt samarbete Genom att samarbeta med både danska och tyska lantbruksföretag ser Lantmännen möjligheter till ett ökat erfarenhetsutbyte och ytterligare synergieffekter och därmed en stärkt position på marknaden.

– Vi ser stora fördelar med att ta ytterligare ett steg i vår utveckling tillsammans med internationella partners. Vi har exempelvis sedan tidigare etablerat ett samarbete med DLG och HAGe Kiel för gemensamma gödselinköp, vilket ger oss en bättre förhandlingsposition och därmed större möjlighet att erbjuda ännu mer attraktiva priser till våra kunder, säger Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 08-657 42 00 Arne Rantzow, lantbrukschef, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79 Bengt Dalström, vd, Scandinavian Farmers, tel: 070-542 34 83

Fakta/DLG Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) är Danmarks största lantbruksföretag och ägs av cirka 30 000 danska lantbrukare. DLG tillverkar och säljer foder och förser lantbruket med övriga insatsvaror, bland annat gödsel och växtskyddsmedel. DLG är också en av Danmarks största exportörer av spannmål. Koncernen omsätter cirka 18,75 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare.Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com