Lantmännen blir mer fokuserat

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-01-30 Lantmännen blir mer fokuserat Nu presenteras de nya strategierna för Lantmännenkoncernen. Målet är att skapa ett mer fokuserat och lönsamt Lantmännen. Det första långsiktiga målet är att nå ett resultat efter finansnetto på minst 1 miljard kronor.

Som en del av att nå miljardmålet har en översyn av Lantmännens koncernstrategi genomförts under 2007. Den nya strategin är uppdelad i åtta delstrategier.
– Det viktigaste för att vi ska nå en ökad lönsamhet är att vi måste fokusera starkare på vårt kontinuerliga förbättringsarbete, något som kommer att bli allt viktigare för alla våra affärsenheter. Det kommer att vara helt avgörande i det konkurrensklimat som vi nu lever i. Om vi inte hela tiden söker efter nya möjliga förbättringar av verksamheten, kommer vi över tid att tappa konkurrenskraft, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Kostnadseffektivitet, i alla led, lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. Fokusområde under de närmaste åren blir varuflödet, det vill säga inköp, produktion och logistik, och besparingarna som uppnås ska till stor del återinvesteras i mer och bättre marknadsföring samt produktutveckling. En renodling av Lantmännens produktportfölj och en kraftfull tillväxt, inte minst inom satsningsområdena, som är affärsområdena Lantbruk, Unibake och Axa/Mills, kommer också att krävas.
– Kan vi fokusera verksamheten och koncentrera oss på färre affärer, samtidigt som vi växer och blir riktigt bra på de verksamheter vi väljer att behålla, kommer också framgångarna i en raskare takt, säger Per Strömberg.

En annan viktig framgångsfaktor är att nyttja samordningsvinster inom koncernen, till exempel inom IT-system, administration, fastigheter, finans- och riskhantering samt FoU.
– Vi ska få till en starkt fungerande organisation och ett bättre samarbete mellan gemensamma funktioner och affärsområden. Sammantaget ska arbetssätten underlätta för affärsområdena att ha affärsfokus. Dessutom gör vi en omorganisation, där vi sammanför affärsområdena Lantmännen Axa och Lantmännen Mills, vilket ger oss större möjligheter att expandera verksamheten internationellt. Vi skapar dessutom två nya gemensamma funktioner, en som heter Varuflöde och en som heter Strategi & Affärsutveckling, vilket ger oss bättre möjligheter att kostnadseffektivisera och fokusera vår verksamhet, säger Per Strömberg.

De åtta delstrategierna är: Skapa affärsmöjligheter för Lantmännens ägare, Fokus på kärnaffärerna, Ökad kostnadseffektivitet genom kontinuerligt förbättringsarbete, Utveckla starka varumärken, Utveckla produktportföljen genom aktivt forsknings- och utvecklingsarbete, Förbättra samarbetet med våra kunder, Bli en ansvarsfull aktör inom våra verksamhetsområden samt Utveckla organisationen för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens.
– Styrelsen har lagt fast en framtidsinriktad strategi för långsiktig lönsamhet i koncernen och därmed till Lantmännens ägares bästa, säger Thomas Bodén, ordförande i Lantmännen.
För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com