Lantmännen betalar bättre än tidigare ambition för vete poolpris 1

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-02-11

Lantmännen betalar bättre än tidigare ambition för vete poolpris 1 Lantmännens poolpriser är nu klara för höst- och vårvete. I normala fall publiceras poolpriserna för alla grödor i november. Priserna som presenteras inkluderar räntekompensation eftersom avräkningarna betalas ut först nu.

Priserna på vete steg kraftigt under hösten. Detta berodde bland annat på att skörden i EU 27, Ryssland, Ukraina, Australien och Argentina blev sämre än väntat. Samtidigt har efterfrågan på jordbruksråvaror ökat i världen beroende på stark konjunktur inte minst i Asien.

Sverige hade en bra skörd, både kvalitets- och kvantitetsmässigt. Veteodlare i Frankrike och Tyskland hade kvalitetsproblem med dåliga rymdvikter och falltal vilket ökade köparnas intresse för bland annat svenskt vete. Även om huvuddelen av den svenska skörden säljs på den svenska marknaden har Lantmännen också exporterat stora kvantiteter kvarnvete till bland annat Danmark och Spanien.

Även om prisutvecklingen var uppåt under andra halvåret 2007 kan den delas in i tre delar. Först kraftigt stigande priser under juli till september, sedan något vikande priser under oktober/november och till sist steg priserna igen i december. För att hantera dessa prisrörelser prissäkrade Lantmännen en stor del av veteskörden på Matif-börsen i Paris.
– Först nu, när prissäkringarna är utväxlade mot försäljning av fysisk vara, har det slutliga vetepriset kunnat fastställas, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

Priserna som presenteras inkluderar ränta som kompensation för att pengarna betalas ut i början av februari istället för i slutet av november, 2007.

Prislistor och mer information finns på www.lantmannen.se/lantbrukare.
För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, divisionschef Spannmål, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 53 60 Per Germundsson, produktmarknadschef Korn/Maltkorn/Vete, telefon 070-688 53 65 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com