Lantmännen Axa återkallar Dinkelmüsli

Nyhet

Lantmännen Axa har beslutat att återkalla Dinkelmüsli under varumärket AXA Balance med bästföre-datum 06 05 2008 och 09 05 2008. Anledningen är att det kan finnas risk för glas i en av de råvaror som ingick i produktionen vid dessa två tillfällen.

I början av veckan återkallade Lantmännen Färskbröd ”AXA kärnor/protein+” med anledning av att man funnit fragment av glas i en av råvarorna som ingår i brödet. Efter analyser har företaget fastslagit att glaset funnits i ett parti pumpakärnor.

Då Dinkelmüsli med bästföre-datum 06 05 2008 och 09 05 2008 innehåller pumpakärnor från samma leverantör och samma parti, har Lantmännen Axa beslutat att genast återkalla produkten eftersom leverantören inte hundraprocentigt kan garantera att de leveranser som gick till Lantmännen Axa är helt fria från glas.

– När det i går stod klart för oss att vi hade samma parti pumpakärnor i vår Dinkelmüsli, tvekade vi inte att återkalla produkten. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och kommer att ha en grundlig genomgång med den aktuella leverantören. Vi beklagar att detta hänt och hoppas att våra konsumenter ska slippa något obehag av detta, säger Magnus Johansson, vd på Lantmännen Axa.

Konsumenter som har produkten hemma med bäst före datum 06 05 2008 och 09 05 2008, eller som har frågor uppmanas kontakta Lantmännen Axas konsumentkontakt, telefon 020-84 84 84 eller e-post: konsumentkontakt.axa@lantmannen.com.

För frågor kontakta gärna: Jenny Fridh, informationschef Lantmännen Axa, tel: 0709-27 80 71 Mats Larsson, utvecklingschef, tel: 0705-57 83 39