Lägre resultat-fortsatta strukturåtgärder inititerade Pågående åtgärdsprogram belastar resultatet 2006

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-07-31Lägre resultat – fortsatta strukturåtgärder initierade Pågående åtgärdsprogram belastar resultatet under 2006

Lantmännens nettoomsättning för perioden april-juni 2006 steg med 6 procent till 8 811 mkr (8 339). Under perioden januari-juni 2006 ökade omsättningen med 9 procent till 15 895 mkr (14 576).

Resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet uppgick till 124 mkr (232). För första halvåret minskade resultatet till 139 mkr (246).

Huvuddelen av Lantmännens verksamhet bedrivs i affärsområden med stabila verksamheter och med tillfredsställande resultat. Flera affärsområden expanderar kraftigt. Några affärsområden redovisar dock helt otillfredsställande resultat. Dessa är Svalöf Weibull, Lantmännen Granngården, den svenska färskbrödsverksamheten inom Lantmännen Axa och Lantmännen Kronfågel. Inom samtliga områden pågår omfattande åtgärdsprogram. Kostnader för dessa åtgärdsprogram kommer även att belasta andra halvåret 2006.

Sammantaget är koncernen inne i ett skede med såväl omfattande strukturåtgärder som fortsatt expansion och tillväxt. Investeringar görs inom ett flertal områden, inte minst inom energisektorn, där beslut fattats om en investering uppgående till 1 000 mkr i en ny etanolanläggning i Norrköping. En ny biodieselanläggning invigdes i maj. Lantmännen Energi har även förvärvat Aspenkoncernen, en marknadsledande producent av miljöbensin. En annan av koncernens större investeringar är i en ny kvarn i Vejle.

- Lantmännens strukturförändringar påverkar halvårsresultatet och kommer även att belasta helåret. Samtidigt genomförs omfattande investeringar och förvärv som kommer att stärka Lantmännens ställning, kommenterar Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef för Lantmännen.

Se nedan rapporten i sin helhet.

För ytterligare information kontakta gärna: Birgitta Johansson Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mob 0702-180283 Carl-Axel Westlund, CFO Lantmännen, mob 0705-554254 Lisette Schulman, kommunikationsdirektör Lantmännen, mob 073-5310123

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se