Kyld kyckling först ut när Lantmännen klimatdeklarerar

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-22 Kyld kyckling först ut när Lantmännen klimatdeklarerar

Med start i vecka 17 lanserar Lantmännen Kronfågel "klimatdeklarerat" på sina förpackningar för kyld kyckling. Det innebär att den klimatpåverkan kycklingköttet genererar under sin livscykel fram till och med butiken redovisas på förpackningen.

Lantmännen arbetar brett med klimatfrågan bland annat med att utveckla och sälja bioenergiprodukter, aktivt minska klimatpåverkan i koncernens logistikkedja samt energieffektivisera inom koncernen. Nu tas ytterligare ett steg i klimatarbetet genom att börja kartlägga klimatpåverkan för de livsmedelsprodukter Lantmännen marknadsför. Genom att granska produkter ur ett livscykelperspektiv (LCA) får man en helhetsbild av produkternas totala klimatpåverkan genom hela tillverkningen fram till och med butik.

Den första av Lantmännens livsmedelsprodukter som genomgår denna analys och därmed blir klimatdeklarerad är Lantmännen Kronfågels kylda kyckling i förpackning.
– Deklarationen ligger till grund för det interna förbättringsarbetet och för att bidra med kunskap till den engagerade konsumenten. Konsumenterna vill ha ökad kunskap och tydlighet så att de kan göra medvetna val, och vi behöver själva studier och analysresultat som gör att vi kan vidta rätt åtgärder framöver. Vi är en stor aktör på livsmedelsmarknaden och har därmed ett stort ansvar. Det här är ett exempel på hur vår vi realiserar vår strategi om hållbar utveckling. Vår förhoppning är att vårt ansvarstagande och våra klimatambitioner ska stärka förtroendet för våra varumärken, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

I klimatdeklarationen anges mängden CO2-ekvivalenter i kilo per kilo livsmedel — en vedertagen måttstock för klimatpåverkan som innebär att det går att jämföra olika livsmedel. CO2-ekvivalenter är olika gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxidutsläpp. Kronfågels kylda kyckling ger upphov till 1,7 kilo CO2-ekvivalenter per kilo kycklingkött.
– Det finns en tydlig vilja från konsumenterna i dag att kunna ta in klimatpåverkan i sina köpbeslut. Därför ingår vi dessutom i ett projekt om gemensam svensk klimatmärkning tillsammans med KRAV, Svenskt Sigill, Skånemejerier, Milko, LRF och Jordbruksverket. Våra erfarenheter och vår kompetens från arbetet med klimatdeklarationen är ett steg på vägen mot klimatmärkning, säger Per Strömberg.

LCA:n har genomförts av Lantmännen Food R&D enligt de internationella standarder för livscykelanalyser som fastställs i ISO 14040 samt ISO 14044. Studien är granskad av Svenska Miljöinstitutet IVL som en oberoende part.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Mats Markgren, marknadsdirektör Lantmännen Kronfågel, tel: 0730-27 70 09 (mer information om klimatdeklarationen hittar du på www.lantmannen.se och www.kronfagel.se)

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com