Kronfågel omstrukturerar

Nyhet

Lantmännenägda Kronfågel Holding, med anläggningar i Kristianstad och Valla, utanför Katrineholm, har lagt ett förslag till en ny strukturplan. Den nya strukturen, som MBL-förhandlats, innebär att företaget går mot en ökad specialisering vid sina anläggningar.

Kristianstad-anläggningen kommer huvudsakligen att producera kylda marinerade produkter, som grillkyckling, medan Valla-anläggningen kommer att inrikta sig på kylda styckade produkter med högre råvaruvikter. Totalt investerar Kronfågel Holding 47 miljoner kronor för att optimera strukturen. I arbetet har stor hänsyn tagits till var kundterminalerna är belägna i förhållande till anläggningarna.

Målet är att den nya strukturen ska vara på plats från och med den 1 januari 2006.

Förslaget innebär att kvällsskiftet i Kristianstad-anläggningen kommer att reduceras. Cirka 60 anställda vid anläggningen berörs. På anläggningen i Kristianstad arbetar idag totalt 320 personer.

– Den här strukturen ger Kronfågel Holding en stor besparingspotential och en stabilare grund att stå på inför framtiden, säger Ernst F Mittag, VD för Kronfågel Holding.

För mer information kontakta gärna: Ernst F Mittag, VD Kronfågel Holding, telefon +45 40 34 78 40