Jordbruket kan hjälpa Sverige ur oljeberoendet

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-20

Jordbruket kan hjälpa Sverige ur oljeberoendet

Lantmännen planerar för en andra etanolfabrik i år och utesluter inte en tredje anläggning år 2010.
- Det är uppenbart att vi måste finna uthålliga energilösningar och att vi måste börja nu. Här har jordbruket en stor potential. Åkermark är mycket mer än mat.
Det sade Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen, vid en offentlig hearing med regeringens kommission mot oljeberoende i Rosenbad idag.

Att bryta oljeberoendet och minska växthuseffekten är inte bara en utmaning för Sverige utan för hela jorden. I höstas tillsatte Göran Persson en svensk kommission vars uppdrag är att "vara rådgivande och att bistå regeringen med att peka ut vägar som till år 2020 påtagligt minskar Sveriges beroende av olja". Tillsammans med ytterligare åtta personer ingår Lantmännens vd och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg i den nya kommissionen.

Fredagens hearing handlade om möjligheten att ersätta oljan med energi från de gröna näringarna, jord och skog, vilka redan idag bidrar med nästan 25 procent av Sveriges totala energianvändning. Birgitta Johansson-Hedberg redovisade idag för hur det svenska jordbruket ytterligare kan minska vårt oljeberoende och vilka affärsmöjligheter detta kan ge.

- Vi kan göra energi av biprodukter från livsmedelsproduktionen och av traditionella jordbruksgrödor som vete och raps. Vi kan också odla speciella energigrödor som till exempel salix.

Lantmännen har redan gjort stora investeringar inom bioenergisektorn och ser flera nya möjligheter. - Vi planerar för en andra etanolfabrik och jag utesluter inte en tredje anläggning till år 2010. För att möta efterfrågan på biodiesel bygger vi en ny RME-fabrik i Blekinge. Vi kommer också i år att lansera ett nytt bränsle som heter Agrodiesel 15, berättade Birgitta Johansson-Hedberg.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tfn 08-657 42 24 eller mob 0702-18 02 83 Erik Herland, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi, tfn 08-650 06 31 eller mob 070- 581 82 39 eller via Annika B Hjerpe, presschef Lantmännen, mob 070-657 42 37

Birgitta Johansson-Hedbergs tal finns att läsa på www.lantmannen.se

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se