Jan och Catrin är med och delar på 290 miljoner

Nyhet

Lantbrukarparet Jan och Catrin Siverskog är några av de 49 000 ägare till Lantmännen som i år får dela på 290 miljoner kronor i återbäring, efterlikvid, insatsutdelning och insatsemission. För paret Siverskogs del innebär det totalt cirka 70 000 kronor varav 40 457 är ett direkt tillskott i kassan.

Jan och Catrin Siverskog är lantbrukare i Evertsholm utanför Söderköping och ett par av Lantmännens totalt 49 000 ägare. Som sådana får de en återbäring som motsvarar ungefär två procent av de affärer som gården har haft med Lantmännen under 2005. I år innebär det för Jans och Catrins del ett tillskott i kassan på 40 457 kronor. Dessutom tillkommer drygt 30 000 kronor i insatsemission och utdelning på kapital i Lantmännen.

- Det känns mycket bra att även i år kunna ge en rejäl utdelning till våra ägare. Det är glädjande att Lantmännen står starkt samtidigt som vi genomför stora strukturella förändringar, säger Birgitta Johanson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Totalt delar Lantmännen ut 290 miljoner kronor i utdelning till sina ägare avseende bokslutsåret 2005. De senaste fem åren har närmare 1,3 miljarder kronor på detta sätt gått tillbaka till ägarna. Hur mycket var och en får står i proportion till i vilken mån de gör affärer med koncernen.

- Det lönar sig att äga och göra affärer med Lantmännen. Därför är det naturligt för mig att ha Lantmännen som förstahandskontakt vid behov av foder, förnödenheter, maskiner och service. Jag är också mycket positiv till den värdetillväxt jag som ägare har haft de senaste åren på mitt insatskapital i föreningen, säger en nöjd Jan Siverskog.

Det är stor efterfrågan på nöt-, gris- och lammkött i Sverige. Landet har dessutom möjlighet att öka mjölkproduktionen eftersom den befintliga mjölkkvot som regleras av EU inte är nådd. Lantmännen tillkännagav i slutet av 2005 att de under 2006 erbjuder en räntefri foderkredit och gratis fodersilo till de lantbrukare som väljer att satsa på en utökad mjölk-, nöt-, gris- eller lammproduktion. - Lantmännens satsning på svensk djurhållning genom ett stimulanspaket är mycket positivt, säger Catrin Siverskog. .
För ytterligare information kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mobil 070 – 21 80 283 Jan och Catrin Siverskog, lantbrukare, tfn 0121-218 36, Jan 070-821 14 42, Catrin 070-66 00 768 eller Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mobil 070- 657 42 37