Ja till ny ägar- och medlemsorganisation

Nyhet

Efter en extra föreningsstämma i Stockholm under måndagen står det nu klart att Lantmännen vid årsskiftet kan införa en ny ägar- och medlemsorganisation. Den nya organisationen ska öka ägarnas engagemang i Lantmännen. - Det nya stadgebeslut som röstades fram idag är viktigt för att kunna genomföra Lantmännens framtidssatsningar, säger Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen.

Den 14 november höll Svenska Lantmännen en extra föreningsstämma i Stockholm. Under mötet röstade 107 stämmofullmäktige enhälligt ja till förslaget att ändra föreningens stadgar. De nya stadgarna är nödvändiga för den nya ägar- och medlemsorganisation som ska införas vid årsskiftet. Förhoppningen med en sådan ny och enklare organisation är att ge Lantmännens ägare en bredare kunskap om hela koncernen och därigenom skapa ett större engagemang och förtroende.
- De nya stadgarna blir viktiga eftersom de reglerar den nya medlemsorganisationen. Att det blir färre led i organisationen kommer att stärka ägarkänslan och därmed förbättra den demokratiska processen. Nu blir det lättare för de förtroendevalda att sätta sig in i de olika affärsområdena och därigenom få ett bredare perspektiv på koncernen, säger Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen.

En av de förändringar som nu väntar är att man tar bort ett av de tre led som tidigare fanns i medlems- och ägarorganisationen. Ett resultat av detta blir att medlemmarna direkt ska kunna välja vem som ska företräda honom eller henne i fullmäktige. Landets 73 kretsar delas nu in i ett 30-tal distrikt där distriktsstyrelserna kommer att arbeta mer med hela koncernen än tidigare. I de nya stadgarna kommer också ägarna att ges möjlighet till ett frivilligt högre insatstak i föreningen.För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande, Lantmännen, tel: 070-544 66 09 Kjell Eriksson, projektansvarig, koncernstyrelsen, Lantmännen, tel 070- 322 59 60 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 070- 218 02 80 eller via Annika B Hjerpe, presschef Lantmännen, tel: 070- 42 43 891

Bilder på Thomas Bodén, Kjell Eriksson och Birgitta Johansson-Hedberg finns att hämta på www.lantmännen.se under pressfliken/bildbank/ koncernstyrelsen