Ja till fusion med Norrbottens lantmän

Nyhet

Ja till fusion med Norrbottens lantmän Svenska Lantmännens styrelse har beslutat godkänna utarbetat fusionsavtal med Norrbottens lantmän. Avgörande för styrelsens ställningstagande var att en fusion bedömts vara affärsmässigt riktig för Lantmännen och att de strukturkostnader som en fusion för med sig belastar Norrbottens lantmäns bokslut 2005. På en extra föreningsstämma den 11 november röstar Norrbotten lantmäns fullmäktige om det ska bli fusion eller inte.

– En förutsättning för vårt ställningstagande var att utredningsarbetet visar att det är affärsmässigt rätt för båda parter med fusion och att det gagnar Lantmännen totalt sett, säger Thomas Bodén, ordförande i Svenska Lantmännen. – De omstruktureringskostnader som Norrbottens lantmän vidtagit de senaste åren har inte räckt till. Vi har i vår utredning påvisat behov av ytterligare omstruktureringskostnader, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Svenska Lantmännen. Samtliga dessa engångskostnader ska enligt fusionsavtalet belasta bokslutet för Norrbottens lantmän år 2005. Föreningens anpassning till Svenska Lantmännens verksamhetsstruktur bedöms därmed vara tagen av Norrbotten lantmäns egna medlemmar. Föreningens soliditet har de senaste fyra åren sjunkit från 49,9 procent till 32,5 procent. Under denna tid har heller ingen återbäring eller ränta betalats ut till medlemmarna.

En fusion innebär att föreningens tre affärsområden; Lantbruk, Maskin och Fordon respektive Butik affärsmässigt inordnas under Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin respektive Granngården. Lantmännens affärsområdesledningar bedömer att redan 2006 kunna redovisa positiva resultat. Störst kostnadsbesparing kommer att uppnås genom personalminskning främst inom administrationen.

Tidsschemat för fusionens genomförande är hårt pressat. Den 26, 27 och 28 oktober informeras medlemmarna i Norrbotten om fusionsvillkoren. Den 11 november behandlas fusionsavtalet på en extra föreningsstämma. Fusionsarbetet är inriktat på ett övertagande per den 1 januari 2006 För att fusionen ska kunna genomföras krävs dessförinnan ett godkännande av Konkurrensverket.

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande i Svenska Lantmännen, tel: 070-544 66 09 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Svenska Lantmännen, tel: 070-218 02 83Bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Thomas Bodén finns att hämta på vår hemsida www.lantmannen.se /Press och bilder

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-10-26 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se