Internet underlättar för lantbrukare under skörden

Nyhet

Skörden är en intensiv period för lantbrukarna. För att underlätta skördearbetet erbjuder Lantmännen sin kunder ett flertal tjänster via Internet, bland annat invägda spannmålskvantiteter och kvalitetsanalyser. Nytt för i år är möjligheten beräkna skördedatum för olika grödor.


Skörden är en intensiv period för lantbrukarna. För att underlätta skördearbetet erbjuder Lantmännen sin kunder ett flertal tjänster via Internet, bland annat invägda spannmålskvantiteter och kvalitetsanalyser. Nytt för i år är möjligheten beräkna skördedatum för olika grödor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/lantmanne/internet-underlattar-for-lantbrukare-under-skorden60959