Glädjande etanolbesked från klimatberedningen

NyhetPRESSMEDDELANDE 2008-03-04

Glädjande etanolbesked från klimatberedningen

Lantmännen gläds åt att regeringens klimatberedning nu vill verka för ett gemensamt EU- agerande vad gäller tullvillkoren för etanol. Det stärker utvecklingen av den svenska etanolproduktionen med en miljöprestanda i världsklass.

Den svenska regeringen har tidigare meddelat att man ensidigt och före övriga EU-länder vill förändra tullvillkoren för importerad etanol. Men klimatberedningen har nu presenterat ett förslag som säger att "Sverige inom EU bör fortsätta driva att tullarna på importerad etanol ska avskaffas".
– För Lantmännen är detta ett mycket positivt besked. Till skillnad mot det tidigare förslaget om tullförändring förespråkar klimatberedningen ett gemensamt EU-agerande, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

– Klimatberedningens förslag ökar möjligheterna för svensk etanolproduktion att få fortsätta växa och utvecklas – en produktion i världsklass med gott energiutbyte och låga koldioxidutsläpp. Det ger långsiktiga förutsättningar för en industriell utveckling av den svenska biodrivmedelsproduktionen, avslutar Bengt Håkansson.

För ytterligare information kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-88 83 14 Erik Herland, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, tel: 0705-81 82 39 Fakta/Lantmännen Energi Lantmännen Energi har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Affärerna bedrivs inom biodrivmedel, fasta biobränslen, värme samt maskin och miljö. Varumärkena heter Aspen och Agrol. Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs mer på www.lantmannen.com