Från himmel till jord Nina Wallenberg går från SAS till Lantmännen logistik

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-08-15

Från himmel till jord Nina Wallenberg går från SAS till Lantmännen logistik

Nina Wallenberg tillträdde den 14 augusti som chef för projektkontoret inom Lantmännens logistikenhet. Hon kommer närmast från SAS.

Lantmännen är en av nordens största livsmedelskoncerner och köper varje år transporttjänster för cirka 1,5 miljarder kronor. Den totala logistikkostnaden ligger på uppemot tre miljarder kronor årligen. Ett steg i det omfattande förändringsarbete som påbörjades inom Lantmännen förra året är att samordna koncernens logistik. Som ett led i detta arbete utsågs tidigare i år Anna Elgh till den nyinrättade tjänsten som koncernlogistikchef.

- Jag ser en besparingspotential på cirka 200 miljoner kronor. Genom att samordna våra transportflöden kan vi öka fyllnadsgraden i varje last och därmed både minska kostnader och spara miljön, säger Anna Elgh, Lantmännens logistikchef.

Den 14 augusti fick Lantmännens logistikenhet förstärkning av Nina Wallenberg i förändringsarbetet. Nina Wallenberg är systemvetare och kommer närmast från SAS där hon bland annat har arbetat med IT och logistikfrågor på koncernnivå.

- Förändrade logistikprocesser ställer nästan alltid krav på nya IT-lösningar och därför är det av yttersta vikt att IT och koncernlogistik drar åt samma håll. Jag är glad att Nina har börjat arbeta hos oss eftersom hennes tidigare erfarenheter kommer väl till pass i den fas vi nu går in i, säger Anna Elgh.

- Jag ser fram emot att börja arbeta med förändringar av koncernlogistiken inom Lantmännen. Att arbeta med förändring kräver mycket information till medarbetare och ägare och därför ska jag till en början se till att vi får upp alla projekt på vårt intranät så att alla ser vad vi gör och vilka processer som startas, säger Nina Wallenberg.För frågor kontakta gärna: Anna Elgh, koncernlogistikchef Lantmännen, mob 070-307 44 52, anna.elgh@lantmannen.com Nina Wallenberg, Lantmännen logistik, mobil 070-22 59 270, nina.wallenberg@lantmannen.com Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, 070-657 42 37, annika.hjerpe@lantmannen.com

Bilder på Anna Elgh och Nina Wallenberg finns att ladda ner från www.lantmannen.com under fliken mediacenter/bildbank

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se