Fortsatt stort intresse för Lantmännen Lantbruks stimulanspaket

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-06-08

Fortsatt stort intresse för Lantmännen Lantbruks stimulanspaket Nästan 13 miljoner kronor har beviljats och 165 lantbrukare har redan anmält sig till Lantmännen Lantbruks stimulanspaket.

– Vi tror på en ökad svensk animalieproduktion. Vi är måna om de svenska producenterna, och vill stimulera till bra affärsförhållanden för dem. Därför är vi glada för att så många har ansökt om vårt stimulanspaket, säger Elisabet Söderström, försäljningschef Team Piggfor, Lantmännen Lantbruk.

Stimulanspaketet innebär att Lantmännen Lantbruk erbjuder en räntefri foderkredit, motsvarande fem procent av den nyinvestering lantbrukaren gör, med en amortering på fem år. Dessutom betalar Lantmännen Lantbruk en fodersilo, eller annan motsvarande lagringskapacitet, som efter fem år skrivs av och övergår till kundens ägo. Erbjudandet gäller vid utökning eller nystart av mjölk-, nöt-, gris- eller lammproduktion under 2006.

Totalt har 20 miljoner kronor avsatts till stimulanspaketet, och redan har över hälften av pengarna beviljats till 165 lantbrukare.

Ansökningarna om att få ta del av stimulanspaketet strömmar in från alla delar av landet. De kommer från alla de olika producentgrupperna (mjölk, nöt, gris och lamm) och avser både utökningar av befintliga produktioner och nysatsningar.

– Det är verkligen roligt att stimulanspaketet har fått ett så stort genomslag. Det visar att animalieproducenterna vågar satsa, och att det finns en framtidstro, säger Per Wigh, försäljningschef Team Nötfor, Lantmännen Lantbruk.

Vid frågor kontakta Elisabet Söderström, försäljningschef Team Piggfor, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-594 38 15 Per Wigh, försäljningschef Team Nötfor, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-572 22 51

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com