Fortsatt rationalisering av bageristrukturen inom Lantmännen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-09

Fortsatt rationalisering av bageristrukturen inom Lantmännen

Som ett led i den fortsatta rationaliseringen av bageristrukturen föreslår styrelsen för Cerealia Foods & Bread en nedläggning av bageriet i Lund.

Delar av personalen vid Cerealia Foods & Breads bageri i Lund fick i dag information om styrelsens förslag att avveckla bageriverksamheten i Lund till oktober 2006. Förslaget berör motsvarande cirka 75 heltidstjänster, det vill säga uppemot 85 personer. MBL-förhandlingar kommer att inledas omgående.

Den svenska bageriverksamheten inom Lantmännen-ägda Cerealia Foods & Bread har de senaste åren haft stora ekonomiska problem med negativa resultat som följd. För att vända resultatet och rädda den fortsatta bageriverksamheten i Sverige pågår en rationalisering av företagets produktionsstruktur. I början av året avvecklades verksamheten vid bageriet i Hägersten men fortsatta rationaliseringar är nödvändiga.

- Vi har fortfarande förluster i vår svenska bageriverksamhet. För att vi ska ha en möjlighet att utvecklas på lång sikt måste vi rationalisera produktionen. Det har gjorts omfattande utredningar om hur detta ska kunna göras på både kort och lång sikt. En slutsats har blivit att det finns tillräcklig produktionskapacitet på företagets övriga bagerier, säger Jan Carreman, produktionsdirektör vid Cerealia Foods & Bread.

Måndagen den 9 januari inleddes ett flertal informationsmöten för de anställda på bageriet i Lund. Vid lunchtid under tisdagen räknar företaget med att alla anställda ska ha fått personlig information om förslaget samt möjlighet att ställa frågor.

- Nu startar förhandlingar kring företagets förslag. Tillsammans med fackliga organisationer ska vi försöka hitta lösningar för de anställda, säger Jan Carreman.

Den produktion som finns i Lund kommer att flyttas över till övriga bagerier inom företaget, främst till bageriet i Göteborg.

- Förutom strukturförändringar arbetar vi med många andra förbättringsprojekt för att vända det ekonomiska resultatet, säger Jan Carreman.

För ytterligare information kontakta: Jan Carreman, produktionsdirektör, Cerealia Foods & Bread. Tfn: 016-16 13 00, 08-519 787 00 eller mob: 0708-58 92 21

Håkan Lundstedt, vd Cerealia Foods & Bread. Tfn: 08 – 519 787 00. Mob: 0705-66 87 40Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se