Fördröjd skörd ger större risk för missfärgad havre

Nyhet

Fördröjd skörd ger större risk för missfärgad havre Tiden för skörd av grynhavre har stor betydelse för om havren blir godkänd eller inte. Det visar svaren från en enkät Lantmännen skickat till ett antal lantbrukare i landet som odlat grynhavre 2003 och 2004. Resultaten visar att risken för missfärgad havre ökar från 10 procent till 25 procent vid fördröjd skörd.

Lantmännens spannmålsdivision sammanställer nu svaren från en enkät som skickades ut till odlare av grynhavre åren 2003 och 2004. Uppgifterna som kommit in grundar sig på 120 olika partier och mönstret är tydligt – om havren skördades efter 1 september var det mycket havre som blev missfärgad och därmed inte godkänd.

Den godkända gränsen för missfärgade skalade kärnor är 7 procent och de allra flesta av de 120 partierna klarade gränsen. Men 10 procent hamnade över.

– När vi tittar på de 10 procent som hamnade över gränsen för vad som är den högsta godkända gränsen för missfärgade kärnor, visar det sig att nästan hälften är skördat efter 1 september. Risken att inte få havren godkänd på grund av mörkfärgning ökade från mindre än 10 procent till 25 procent om man väntade med skörden till efter 1 september, säger Thomas Börjesson på spannmålsdivisionens affärsutveckling.

Resultaten från enkäten är mycket viktig information för lantbrukaren, framför allt nu mitt i skördeperioden.

– Vi såg också att en så stor del som 50 procent av den sent skördade havren låg över 6 procent missfärgade kärnor och därmed klart i riskzonen för att bli nedklassad. Om grynhavren inte blir godkänd blir det ett kännbart ekonomiskt bortfall för lantbrukaren, säger Thomas Börjesson.För mer information kontakta gärna: Thomas Börjesson, Lantmännen affärsutveckling spannmål, tel: 0510-885 59, 070-559 85 59

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-08-23 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se