Fodersamordning sparar 10 miljoner

Nyhet

Fodersamordning sparar 10 miljoner Sammanslagningen av Lantmännen Foder och Lactamin ger nu effekt. I dag presenteras förslaget till ny organisation, som beräknas sänka kostnaderna med tio miljoner kronor.

– Sammanslagningen kommer att ge betydande samordningsvinster. Samtidigt som vi sänker våra totala kostnader kan vi öka konkurrenskraften inom premixer, tillskott och specialprodukter. Det gynnar alla foderkunder, säger divisionschef Lennart Nilsson.

Lactamin med sin höga kompetens inom premixer, tillskott, specialprodukter och med erfarenhet av försäljning på export integreras nu i Lantmännens foderverksamhet. Sammanslagningen medför att personalen inom marknad och administration kan samordnas, vilket innebär en minskning med 13 tjänster.

– Det är givetvis beklagligt att åtgärderna innebär uppsägningar, men det är nödvändigt att vi effektiviserar oss med tanke på den tuffa marknadssituation som våra kunder har, förklarar Lennart Nilsson.

Lantmännens egen tillverkning av mjölknäring är i internationellt perspektiv liten och dessutom minskande. Det är svårt att öka effektiviteten och hålla kunskapen på topp med en liten volym som grund. Därför kommer tillverkningen av mjölknäringar i anläggningen i Mjölby att avvecklas. Detta berör fyra medarbetare. I stället ska samtliga mjölknäringar legotillverkas.

– Vi har redan ett givande samarbete med ett engelskt mjölknäringsföretag, som producerar kalvnäringen Kavat för Lantmännens räkning. Genom att utöka det internationella samarbetet har vi större möjligheter att även i framtiden erbjuda våra kunder bra produkter till konkurrenskraftiga priser, säger marknadschef Margareta Helander.

För produktområdena premixer, tillskott och specialprodukter är utvecklingen positiv. Foderfabriken i Kimstad ökade volymerna med nio procent under första halvåret i år. Stora möjligheter finns till fortsatt expansion både genom gårdstillverkning av foder och export av specialprodukter.

– Viktigast för oss är att stärka våra kunders konkurrenskraft på en internationell marknad. Sammanslagningen av verksamheterna i Lantmännen Foder och Lactamin och kostnadsminskningen på tio miljoner är ett betydelsefullt steg i det arbetet, säger divisionschef Lennart Nilsson.

MBL-förhandlingar om förändringen har inletts.

För frågor kontakta gärna: Lennart Nilsson, chef för foderdivisionen, Lantmännen Lantbruk, 0510-885 15, 070-644 41 43 Margareta Helander, marknadschef på foderdivisionen, 0515-460 07, 070-652 09 50

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-08-26 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se