Fler åtgärder mot salmonella i Åhusfabriken

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-25

Fler åtgärder mot salmonella i Åhusfabriken Salmonellaproblemet i Lantmännens foderfabrik i Åhus är ännu inte löst. Därför vidtas nu ett antal ytterligare åtgärder.

Med anledning av problemet med salmonellasmittan i Lantmännens foderfabrik i Åhus har Jordbruksverket fattat beslut om ytterligare åtgärder i fabriken. Produktionen av grisfoder och även en del av nötfodertillverkningen flyttas från Åhus för att bereda plats för en mer omfattande sanering. Det värmebehandlade nötfoder som även fortsättningsvis kommer att tillverkas i Åhus levereras till kund först efter att provsvar från tillverkningen visat att fodret är fritt från salmonella.

– Självklart är våra foderkunder oroade och vi beklagar verkligen det inträffade. Vi gör allt vi kan för att komma tillrätta med problemet och sätter till de resurser som behövs både för att hjälpa de berörda foderkunderna samt hitta orsaken, säger Lennart Nilsson, chef för division foder inom Lantmännen.

Alla nöt- och grisfoderkunder som berörs av ovanstående åtgärder kommer att bli direkt informerade av Lantmännen. De kunder som man konstaterat mottagit salmonellasmittat foder är redan kontaktade. Av dessa gårdar är sex stycken spärrade.

För frågor kontakta gärna: Kjell Larsson, tel: 08-657 43 55 eller 070-536 93 42.
Lennart Nilsson, tel: 0510-885 15 eller 070-644 11 43.
Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se