Ensileringsmedel ökar mjölkproduktionen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-02-04

Ensileringsmedel ökar mjölkproduktionen På Nötcenter Viken utanför Falköping har det under hösten och vintern genomförts ett mycket lyckat försök som bevisar att ensileringsmedel ökar mjölkproduktionen hos kor.

Resultaten visar att bra ensilage blir bättre med tillsatsmedel. Slutsatsen är klar, om man använder ensileringsmedel i sitt ensilage ökar foderintaget med 8 procent, samtidigt som mjölkproduktionen per ko ökar med ungefär1 kg/dygn. Dessutom bekräftar försöket att torrsubstansförlusterna minskar avsevärt genom användning av ensileringsmedel.

Även om foderkostnaderna ökar något blir mjölkintäkterna mycket högre. Resultaten från försöket visar att mjölkintäkten per ko kan öka upp till 750 kronor per år.
– Kostnaderna för ensileringsmedel har tidigare ansetts för höga. Nu har vi belägg för de ekonomiska fördelarna med högre mjölkproduktion tack vare ensilage tillverkat med ensileringsmedel. Försöket visar att kostnaden för ensileringsmedel ger minst det dubbla tillbaka, säger Eva Dahlqvist, produktområdeschef specialvaror, Lantmännen Lantbruk.

Om försöket På Nötcenter Viken har Lantmännen, tillsammans med Addcon, Agroväst, Perstorp och VL- Stiftelsen, undersökt effekten av ensileringsteknik på mjölkproduktion. En vall av tredjeskörden förtorkades på tre olika sätt: bredspridning, enkelsträng samt dubbelsträng, alla efter slagning med slåtterkross. Kornas foderintag, avkastning, mjölkens sammansättning samt sporförekomsten följdes i ett försök som pågick nio veckor. Den grupp kor som utfodrats med ensilage med ensileringsmedel har jämförts med en kontrollgrupp. Samtliga kor var högproducerande.
– Tidigare försök har inte utgått från vad djuren tycker. Med tillsatsmedel fick vi ett mer smakrikt ensilage vilket innebar att korna åt mer och producerade mer mjölk, säger Thomas Andersson, försöksledare på Nötcenter Viken.

För mer information kontakta: Eva Dahlqvist, produktområdeschef specialvaror, Lantmännen Lantbruk, tel: 0708-44 21 60

Fakta Nötcenter Viken Sedan 2003 drivs Nötcenter Viken som ett samarbete mellan Lantmännen Lantbruk och Svensk Avel. Nötcenter Viken ägs till 2/3 av Lantmännen Lantbruk och 1/3 av Svensk Avel. Tack vare den högavkastande besättningen på Nötcenter Viken finns unika möjligheter att utveckla foder med prestanda för verkligt hög produktion. På Viken följs också hela kedjan från grovfoderproduktion till mjölk och kan överföra denna kunskap till de produkter Lantmännen Lantbruk marknadsför.
Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com