Enkel foderförsörjning med silo-on-line

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-02-07

Enkel foderförsörjning med silo-on-line Under hösten har Lantmännen testat ett system, som ska underlätta foderförsörjningen på i första hand lite större gårdar, samt gårdar med flera silor. Systemet kallas silo-on-line och bygger på en teknik, där en mätare i silon sänder en signal till Lantmännens beställningssystem när nytt foder behöver levereras.

– Silo-on-line är tänkt att underlätta arbetet för animalieproducenten och ge bättre möjlighet till effektiv produktions- och transportplanering för Lantmännen, säger Thomas Ruuth, logistikchef Foder.

Silo-on-line betyder att animalieproducenten inte behöver ta aktiv del av varje foderbeställning. Förstudier och tester under hösten har gett positivt besked angående teknik och utrustning.

– Nästa steg blir att under våren testa systemet hos ett tiotal kunder. Till hösten 2006 räknar vi med att silo-on-line är klart för lansering och försäljning, berättar Martin Frisk, logistikutvecklare inom Lantmännens foderdivision.

Lantbrukaren behöver bestämma vilken typ av mätare och påfyllnadsavtal som passar gården bäst. Det finns olika mätare i olika prisklasser att välja mellan, till exempel nivåvakt eller nivåmätare.

Nivåvakten sätts ganska nära botten på silon och ger ifrån sig en signal när fodret går under den nivån. Denna typ av statisk bevakning innefattar: en fast beställningspunkt, en fast orderkvantitet och ett fast leveransintervall. Det är vad Lantmännen kallar ett enkelt påfyllnadsavtal som passar bra för kofoder och värpfoder där man har en jämn förbrukning.

Nivåmätaren läser varje timme eller dag av aktuell mängd i silon. Denna form av dynamisk bevakning passar bra vid ojämn förbrukning till exempel för gris- eller kycklingfoder. Den passar också bra på gårdar med flera silor.

Vid frågor kontakta gärna: Thomas Ruuth, logistikchef Foder, tele: 070-625 65 69 Martin Frisk, logistikutvecklare, tele: 070-375 54 44Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se