Bra slutpriser för Lantmännens pool 2 skörd 2007

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-28

Bra slutpriser för Lantmännens pool 2 skörd 2007 Lantmännen Lantbruk presenterar nu slutpriserna för pool 2 skörd 2007. Spannmålsmarknaden har under den andra poolperioden, som löpte mellan oktober 2007 till mars 2008, präglats av stor rörlighet med fortsatt historiskt höga prisnivåer.

De högsta prisnivåerna uppnåddes under slutet av februari och månaderna därefter har generellt kännetecknats av vikande priser för samtliga grödor. Många köpare blev oroliga när priserna steg vilket gjorde att de köpte en stor del av sitt totala behov tidigt under året, och handeln har efter det varit mycket avvaktande.
– Priserna har rört sig väldigt mycket, både uppåt och nedåt, vilket har lett till en ryckig handel med varierande aktivitet under perioden. Tack vare att vi har arbetat aktivt på marknaden och med olika typer av prissäkringsalternativ, har vi kunnat hantera prissvängningarna och ge odlarna bra priser, säger Per Germundsson, produktmarknadschef vete/korn inom Lantmännen Lantbruk.

De olika grödorna Marknaden för kvarnvete har gått upp och ner. Efter en kraftig prisuppgång under augusti– september sjönk marknaden betydligt under oktober–december, för att sedan på nytt stiga till mycket höga prisnivåer. Det har funnits stor efterfrågan på kvarnvete av bra kvalitet.

Kvalitetsproblem i den europeiska skörden har skapat förhoppningar om ännu högre priser på maltkorn. Men efter hand har det visat sig att tillgången är lite större och kvarvarande köpbehov lite mindre än förväntat, vilket istället har fått priserna att vända nedåt.

Priserna på foderkorn var under hösten högre än på fodervete. Under våren har marknaden för foderspannmål varit mer avvaktande, särskilt gäller detta foderkorn eftersom kornexporten ut ur EU27 mattats av. I Sverige har ökad maltkornsodling och underskott på fodervete resulterat i stor efterfrågan på foderkorn.

Konkurrenskraften för havre har förbättrats när vetepriset sjunkit, men när vetepriset stigit kraftigt har havrepriset inte hängt med. Anledningen är att det inte finns någon havrebörs med spekulativa intressen i Europa, utan prisrörelserna är enbart kopplade till den fysiska handeln.

Rapsfröpriset har stigit under perioden och nådde högsta nivån i månadsskiftet februari/mars. Orsakerna till prisuppgången har varit stor efterfrågan från Kina och Indien, mindre tillgång av framför allt soja från USA och Sydamerika samt dålig produktion av solrosfrö i hela världen.

Prislistor och mer information finns på www.lantmannen.com

För ytterligare information kontakta gärna: Per Germundsson, produktmarknadschef vete/korn, telefon 070-688 53 65 Göran Karlsson, produktmarknadschef havre/oljeväxter, telefon 070-546 13 85 Anneke Svantesson, produktmarknadschef ekologisk spannmål/råg, telefon 070-632 67 82 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com