Anna Elgh ny chef för Lantmännens koncernlogistik

Nyhet

Anna Elgh har anställts som koncernlogistikchef för Lantmännen. Tjänsten är nyinrättad och tillträds den 6 mars 2006.

Anna Elgh har en mångårig erfarenhet från att driva förändrings- och logistikarbete i stora organisationer. Hon kommer närmast från SAS där hos ansvarade för den operativa reservdelslogistiken och Supply Chain Management, inklusive inköp, inom SAS Component A/S. Anna är civilingenjör i botten och har även en Executive MBA (Master of Business Administration) från Instituto de Empresa i Madrid. Anna är 42 år och bor i Sollentuna.

– I vårt arbete med att skapa en Lantmännenkoncern har en samordning av logistik hög prioritet. Vi har identifierat ett flertal områden där vi kan utnyttja våra kunskaper bättre och vi ser också stora möjligheter i att utnyttja våra gemensamma volymer vid upphandlingar. Det känns därför väldigt bra att kunna hälsa Anna välkommen till vår koncern för att ta itu med denna viktiga uppgift. Jag är övertygad om att Annas erfarenheter från stora krävande förändringsprocesser kommer väl till pass, säger Arne Rantzow, chef för affärsområde Lantbruk.

Koncernlogistikchefen, som är en nyinrättad tjänst, kommer att ansvara för samordning av logistik i Lantmännenkoncernen, samt för logistikfunktionen i affärsområde Lantbruk. Rapportering sker till affärsområdeschefen för Lantbruk Arne Rantzow. Kenneth Larsson, chef för logistikdivisionen i Lantmännen Lantbruk, kommer att fortsätta arbetet med logistikverksamheten med fokus på affärsområde Lantbruk.

För frågor kontakta gärna: Arne Rantzow, chef för affärsområde Lantbruk, 070-327 78 79 Anna Elgh, tillträdande chef för Lantmännens koncernlogistik, 070-997 53 50

Bild på koncernlogistikchef Anna Elgh finns att hämta på www.lantmannen.se