Akrylamid bildas vid upphettning av många livsmedel

Nyhet

Akrylamid bildas vid upphettning av många livsmedel Sune Eriksson på Analycen Nordic AB har genom en doktorsavhandling tillsammans med Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet upptäckt att akrylamid bildas vid upphettning av många livsmedel. Avhandlingen kommer att försvaras den 11 november.

Syftet med arbetet har varit att bekräfta bildningen av akrylamid, vilket även inkluderat framtagande av analysmetodik. Att det var akrylamid som bildades visades tydligt genom två oberoende analysmetoder som togs fram och som gav lika resultat.

Biotillgänglighet av analysmetoden har kontrollerats med utfodringsförsök på möss där upptaget har jämförts mellan akrylamid i bröd och potatis och två olika analysmetoder.
– Med potatis som modell har försök gjorts som visat att de viktigaste faktorerna som påverkar bildningen, förutom temperatur och tid, är närvaro av sockerarten fruktos samt aminosyran asparagin. Andra faktorer som påverkar bildandet är pH, andra aminosyror än asparagin, protein samt andra sockerarter, berättar Sune Eriksson, forsknings- och utvecklingschef på Lantmännenägda Analycen Nordic AB i Lidköping.

I försöken bildades akrylamid även vid andra torkprocesser ner till 65 grader Celsius. Bildning sker inte bara i livsmedel utan även vid torkning av andra liknande biologiska material.
– Någon procent av den bildade akrylamiden går upp i luften. Det gör att det kan finnas ett behov av att analysera lufthalterna av akrylamid i industrier där biologiskt material upphettas, säger Sune Eriksson.

Avhandlingen, som har titeln "Acrylamide in food products: Identification, formation and analytical methodology", finns tillgänglig på http://www.diva-portal.org/su/theses/coming.xsql Avhandlingen kommer att försvaras den 11 november klockan 13 i Magnélisalen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati, Stockholms universitet.

Bild på Sune Eriksson för fri publicering finns att ladda ner från Lantmännens webbplats: www.lantmannen.se under Press / Bildbank / Övriga pressbilder.

För frågor kontakta gärna: Sune Eriksson, forsknings- och utvecklingschef på Analycen Nordic AB, tel: 0510-88739, 070-825 41 18

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-10-24 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se