Agrodiesel 15 – en ny bränsleblandning för en bättre miljö

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-08-23

Agrodiesel 15 – en ny bränsleblandning för en bättre miljö

Agrodiesel 15, en miljövänligare diesel, presenteras under onsdagen på lastbilsmässan på Elmia i Jönköping. Hela 15 procent av råvaran i Agrodiesel 15 baseras på biokomponenter vilket innebär att utsläppen av koldioxid minskar kraftigt. Dessutom behöver inga motorer byggas om.

Agrodiesel 15 innehåller fem procent RME, rapsmetylester, och tio procent alkoholer som produceras av vete eller annan biomassa. Ett omfattande utvecklings- och testarbete har krävts för att framställa bränslet.
– Lantmännens forskning har en nyckelroll i den nödvändiga energiomställningen. Här kan spannmål och raps från de svenska åkrarna bidra till en lösning på flera problem, säger Birgitta Johansson- Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Tester av Agrodiesel 15 har utförts i såväl laboratoriemiljö som på skogsmaskiner i extremt vinterklimat. Det mest omfattande testet genomfördes i Sala under perioden juni 2003 till juni 2004. Då kördes samtliga 14 bussar i reguljärtrafik i Sala på Agrodiesel 15. Bussarna var utrustade med Scania- och Volvomotorer. Omfattande analyser gjordes av emissioner, påverkan på motoroljor, slitage i motorer och bränslesystem samt bränsleförbrukning.

– Agrodiesel 15 är jämförbar med miljöklass 1-diesel vad gäller körbarhet och emissioner. Bränslet har god tändvillighet och en hög flampunkt. Genom en patenterad process skapas en klar, kemiskt stabil lösning, som inte skiktar sig med tiden. Förbränningen av biomassan i Agrodiesel 15 ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären och den mängd växthusgas som bildas är inte större än den som bands via fotosyntesen när rapsen och vetet odlades på fältet, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Mätningar visar att partikelutsläppen minskar med 20 procent när en buss körs på Agrodiesel 15 procent, jämfört med utsläppen vid körning på traditionell diesel.

Agrodiesel 15 kommer att presenteras på "Lastbil 2006" på Elmia i Jönköping den 23 augusti. Introduktionen på den svenska marknaden sker under hösten i samarbete med Svenska Statoil AB. Det som återstår är ett formellt godkännande som alternativbränsle.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0702-180 283 Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Eva Emrin, informationschef Lantmännen Energi, tel: 0703-59 59 20

Bilder på Birgitta Johansson-Hedberg samt Bengt Håkansson finns på www.lantmannen.com/mediacenter/bildbank

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com