500 miljoner kronor satsas på ny kvarn i Vejle i Danmark

Nyhet

500 miljoner kronor satsas på ny kvarn i Vejle i Danmark Lantmännens koncernstyrelse har fattat beslut om att investera 500 miljoner kronor i en ny kvarn i Danmark. Satsningen ingår i den nya kvarnstruktur Lantmännen nu bygger upp. Den nya kvarnen kommer att bli den modernaste i Europa.

Beslutet att bygga en ny kvarn är ett av stegen som tas när Lantmännen omstrukturerar kvarnverksamheten. – Vi har sett på vår kvarnverksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Bakom beslutet ligger framtida krav på effektivitet. Det blir betydligt mer rationellt att driva en stor anläggning i förhållande till fyra mindre, särskilt om man beaktar de ökande kraven från omgivningen, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Lantmännens kvarnverksamhet ingår i affärsområde Mills som utvecklar, tillverkar och marknadsför spannmålsbaserade produkter till kunder inom industri, bageri, storhushåll och grossist. Anläggningar finns i Sverige, Danmark, Norge och Lettland.

Den nya kvarnen kommer att placeras i Vejle på Jylland och integreras med den övriga verksamheten där, vilket betyder att Vejle blir huvudanläggning för Mills i Danmark. Sedan Öresundsbron byggdes har förutsättningarna ändrats och utifrån produktions- och logistikperspektiv betraktas Sverige och Danmark som ett område. Sedan början av 2005 levereras mjöl från Malmökvarnen till Själland i Danmark och kvarnen i Ringsted utanför Köpenhamn har stängts. Ytterligare tre äldre anläggningar kommer att stängas när Vejlekvarnen är klar i början av 2008.

Lantmännen har varit aktiv på den danska kvarn- och bagerimarknaden sedan slutet av 1980-talet genom köp av Vejle Mölle, Havnemöllerne och nu senast genom köpet av Schulstad i Danmark och Sverige. Norra Europa är hemmamarknad för Lantmännen och Danmark utgör en väsentlig del av den med en omsättning inom cerealieområdet på 3,5 miljarder kronor.

Logistik och infrastruktur är väsentligt när det gäller kvarnverksamhet. Transportkostnaden till kunder är ofta lika hög som produktionskostnaden.
– Vejle har utmärkta förutsättningar med närhet till många av de största kunderna, tillgång till närodlad spannmål och till hamn vilket kan vara betydelsefullt när det finns behov av kompletterande kvaliteter, säger Reinhold Svensson, affärsområdeschef för Mills.

Den nya kvarnen kommer att uppfylla de högsta kraven på hygien, livsmedelssäkerhet och miljö. Med större precision kommer dessutom kundernas ökande kvalitetskrav att tillgodoses i den nya kvarnen som kommer att vara den modernaste kvarnen i Europa.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef i Lantmännen, tel: 070-218 02 83 Reinhold Svensson, affärsområdeschef för Mills, tel: 070-548 99 14

Bild på hur kvarnen kommer att se ut finns att ladda ner från www.lantmannen.se / Press och bilder /Övriga pressbilder

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-10-03 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se