280 miljoner kronor i utdelning till Lantmännens ägare

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-20

280 miljoner kronor i utdelning till Lantmännens ägare

Styrelsen för Lantmännen har beslutat att för 2005 lämna central återbäring och efterlikvid, insatsränta samt insatsemission på inbetalt insatskapital. Härtill kommer lokal återbäring och efterlikvid i flera marknadsområden. Totalt handlar det om att dela ut cirka 280 miljoner kronor till Lantmännens ägare.

Styrelsen för Lantmännen har beslutat att för 2005 lämna en central återbäring och efterlikvid på 1 procent.

Vidare har styrelsen beslutat att föreslå stämman en insatsränta på inbetalda och emitterade insatser med 5 procent. För att uppnå lika behandling mellan direktanslutna, organisationsmedlemmar och lokalföreningar föreslås att organisationsmedlemmar och lokalföreningar får en utdelning på 3,6 procent.

Insatsemission

Dessutom har styrelsen beslutat föreslå stämman en insatsemission med 100 mkr, vilket motsvarar cirka 12 procent av föreningens sammanlagda inbetalda insatskapital. Emissionskapitalet föreslås fördelas med 75 procent baserat på medlemmarnas omsättning med föreningen under 2005 och med 25 procent på medlemmarnas inbetalda insatskapital.

- Det känns mycket bra att även i år kunna ge en rejäl utdelning till Lantmännens ägare. Lantmännen genomför stora strukturåtgärder men har ändå en långsiktigt stabil utveckling och vi har därför beslutat föreslå stämman att göra en insatsemission med hela 100 mkr, säger styrelsens ordförande Thomas Bodén.

- Lantmännens kassaflöde är fortsatt starkt, vilket möjliggör en utdelning med totalt cirka 280 mkr. Det är en tydlig signal att det lönar sig att göra affärer med och att äga Lantmännen, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.För ytterligare upplysningar, kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, telefon: 070-544 66 09 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, telefon: 070-218 02 83

Bilder på Thomas Bodén och Birgitta Johansson-Hedberg finns att hämta på www.lantmannen.seFakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se