Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning 2014 finns tillgänglig

Finansiell rapport

Lantmännens årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning för 2014 är här.

Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av vår verksamhet, och finns att ladda ned i pdf-format på www.lantmannen.se/arsredovisning. Där finns också Lantmännens årsrapport, vilket är en kortfattad version av årsredovisningen.

Du kan även lyssna på utvalda delar av Lantmännens årsredovisning med hållbarhetsredovisning på din dator, eller direkt i din mobil. Läs mer om hur du går tillväga på www.lantmannen.se/lyssna.

Genom en integrerad hållbarhetsredovisning lyfter vi fram våra viktigaste hållbarhetsfrågor på ett tydligt sätt. Förutom de frågor som lyfts fram i redovisningen kan du alltid läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och fördjupning och fakta om frågorna här på webben: www.lantmannen.se/ansvar.

Viktiga händelser under 2014, i urval:

  • GoGreen var först med att lansera svenskodlade svarta bönor från Skåne samt vita bönor och Kidneybönor från Öland tack vare Lantmännens satsning på utveckling och innovation.
  • Lantmännen utsågs i konsumentundersökningen Sustainable Brands till ”Sveriges mest hållbara varumärke” i konkurrens med 242 företag.
  • Sverige uppnådde den högsta totala skörden sedan 1997. Höstrapsen blev ur ett historiskt perspektiv bra, men skördeåret 2014 måste ändå summeras som höstvetets år.
  • Lantmännen och Neova AB bildade ett nytt bolag inom träpellets. Agroenergi Neova Pellets omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland. Företaget är nu ledande inom träpelletslösningar.
  • Lantmännen Cerealia förvärvade Strängnäs Valskvarn, vilket innebär en ytterligare stärkt position inom den svenska mjölindustrin.
  • Lantmännen sålde sin tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet till Syngenta. Samtidigt inleddes ett samarbete där Lantmännen får tillgång till Syngentas kunskap och sorter och på så sätt ta del av deras breda forskning och utveckling.
  • Scandi Standard AB, där Kronfågelgruppen ingår, börsnoterades den 27 juni varvid en del av Lantmännens innehav i bolaget avyttrades. Kvarvarande ägarandel i Scandi Standard uppgår till 13,5 procent.
  • Lantmännen utsågs till vinnare av priset ”Årets mest talangfulla företag” av talangnätverket 4potentials.
  • AGA Gas och Lantmännen Agroetanols nya koldioxidanläggning, Norlic på Händelö i Norrköping invigdes. Anläggningen möjliggör en mer kostnadseffektiv etanolproduktion och bidrar till miljövinster genom att tillvarata och rena koldioxid. Lantmännen äger 9,9 procent i Norlic.
  • För att öka tillgängligheten och servicenivån inför skörden 2014 öppnade Lantmännen fem nya spannmålsmottagningar i Karpalund, Staffanstorp, Vara och Vårgårda samt Lantmännens stora silo i Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 
Lantmännens pressjour, tel: 0730-46 58 00