Lantmännen först med klimatvänligt vetemjöl

2015, Pressmeddelande

- 20 procent lägre klimatpåverkan genom nytt sätt att odla

Kungsörnens nya vetemjöl från Lantmännen är framtaget med en ny och mer hållbar odlingsmetod med hela 20 procent lägre klimatpåverkan. Sverige är först i världen med att använda metoden för storskalig spannmålsodling och under oktober byter Kungsörnen ut allt vetemjöl till det mer klimatvänliga vetet. Inför FN:s klimatmöte i Paris uppmanar Lantmännen fler att ställa om till en mer klimatvänlig odling och delar med sig av kunskapen om hur man odlar med mindre klimatpåverkan.

Livsmedelsproduktionen behöver bidra till en lägre miljöbelastning. Lantmännen ställer nu om stora arealer med konventionellt odlat spannmål till den mer hållbara odlingsmetoden och skapar mer klimatvänliga livsmedel. Det första vetet som odlats enligt den nya odlingsmetoden har redan skördats av våra svenska bönder. Vetemjölet från Kungsörnen finns i butik från och med oktober.

– Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och matkonsumtionen står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp. Som ett av de ledande lantbruks- och livsmedelsföretagen har Lantmännen både en möjlighet och ett särskilt ansvar att utveckla lantbruket i en hållbar riktning. Lantmännens nya odlingsmetod och Kungsörnens vänligare vete är en del i lösningen på den klimat- och miljöpåverkan som livsmedelsproduktionen och odlingsledet har, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Hittills 6 000 ton koldioxid i minskade utsläpp
Den nya odlingsmetoden gör att Lantmännen redan bidragit till direkt minskning av klimatutsläpp med cirka 6 000 ton koldioxid i Sverige. Odlingsmetoden ligger i framkant internationellt och är ett resultat av samarbetet mellan Lantmännens ägare, svenska lantbrukare samt ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.  

Odlingsmetoden innehåller ett specifikt antal steg för hur odlingen ska gå till. Den innefattar hela kedjan från sådd till skörd, med fokus på att främja både biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan, till exempel genom miljövänligt gödsel, eco-driving och lärkrutor där lantbrukaren lämnar ytor osådda för att den snart utrotningshotade sånglärkan ska kunna landa och hitta mat, vilket bidrar till biologisk mångfald.

Odlingsmetoden visar hur den konventionella odlingen kan utvecklas i hållbar riktning. Den konventionella odlingen står för cirka 90 procent av spannmålsodlingen och den ekologiska för de resterande 10 procenten. Därför gör det stor skillnad att utveckla den konventionella odlingen för att minska den totala miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen.

– Vi måste komma ihåg att det är skillnad på vete och vete och mjöl och mjöl. Skillnaden börjar i hur vi odlar och slutar med hur vi använder spannmålen. Nu kan konsumenten göra ett val och agera för klimatet genom att välja världens mest hållbara konventionellt odlade vetemjöl från Kungsörnen, säger Krister Zackari, vd på Lantmännen Cerealia.

Läs mer på: www.lantmannen.se

Bilder: http://lantmannen.se/omlantmannen/Press-och-media/Bilder/Bildbank
Sökord: Hållbar odling

För mer information kontakta gärna:
Krister Zackari, vd Lantmännen Cerealia, tel: 070-329 18 98, e-post: krister.zackari@lantmannen.com
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen, tel: 070-328 97 92, e-post: claes.johansson@lantmannen.com