Miljöminister Lena Ek invigde ny koldioxidanläggning i Norrköping

Pressmeddelande, 2014

Igår invigdes AGA Gas AB:s och Lantmännen Agroetanols AB:s nya koldioxidanläggning på Händelö i Norrköping i närvaro av miljöminister Lena Ek. Anläggningen, med en investering på närmare 200 miljoner kronor, kommer både att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion samt bidra till miljövinster genom att koldioxiden som bildas i Lantmännen Agroetanols etanolproduktion renas och tas tillvara. Anläggningen som nu tas i drift utgör en del i det befintliga bioenergikombinatet på Händelö. 

– Den nya anläggningen kommer både att möjliggöra en mer kostnadseffektiv produktion och bättre resursutnyttjande samtidigt som vi får en minskad miljöpåverkan och det känns mycket positivt att vi med vår gasteknik kan bidra till detta. Det fördelaktiga läget möjliggör dessutom mer kostnadseffektiva transporter av koldioxid till ett stort antal kunder i området, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of Region Europe North Linde group.

Etanolen från Lantmännen Agroetanol kommer tack vare den nya produktionsprocessen att ge minskade växthusgasutsläpp med uppemot 95 procent jämfört med bensin.

– Genom att ta tillvara på den koldioxid som processen genererar förbättrar vi etanolens klimatprestanda. Denna sista pusselbit gör vår etanol till ett av de mest klimateffektiva biodrivmedlen i världen, säger Bengt-Olof Johansson, VD på Lantmännen Agroetanol AB.

Den nya anläggningen innebär att både Lantmännen och AGA stärker sin närvaro i regionen och satsningen beräknas ge nya arbetstillfällen både för driften av anläggningen samt till lokala entreprenörer inom underhåll och service.

För mer information, kontakta:
Jan Bäckvall, VD AGA AB och Head of Region Europe North Linde group
Tfn: 08-731 11 14 eller 070-508 88 38, e-post: jan.backvall@linde-gas.com 

Bengt-Olof Johansson, VD Lantmännen Agroetanol AB
Tfn: 070- 2176989, e-post: bengt.olof.johansson@lantmannen.com

Fakta om AGA:
AGA tillverkar och marknadsför industrigaser och specialgaser för olika ändamål. I samarbete med kunderna, utvecklar vi totallösningar som omfattar gaser, kunskap om processer, gasutrustning och service. Med avancerad gasteknik gör vi det möjligt för kunderna att öka lönsamheten, säkerheten och kvaliteten samtidigt som miljön skyddas. AGA i Sverige ingår i Linde Group region Europe North där även övriga nordiska länder och Baltikum ingår. Lindekoncernen är ett världsledande gas- och teknikbolag med cirka 63 500 anställda i omkring 100 länder. Läs mer på www.aga.se och www.linde.com 

Om Lantmännen Energi:
Lantmännen Energi är en av fem divisioner i Lantmännen och ett av Sveriges största bioenergiföretag, med verksamhet inom bioenergi och gröna industriprodukter. Exempel på produkter som ingår i vår verksamhet är hållbar drivmedelsetanol, proteinfoder, glukossirap, stärkelse och alkylatbensin. Våra tre affärer inom Lantmännen Energi är Agroetanol, Reppe och Aspen.

Om Lantmännen:
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: www.lantmannen.se/omlantmannen