Karin Hedlund Lantmännens nya CIO

Pressmeddelande, 2012

Karin Hedlund, 46, är ny CIO i Lantmännen. Hon är civilingenjör och kommer närmast från en roll som utvecklingsansvarig för globala applikationer och utvecklingsverktyg på Group IT & Test Environments inom Ericsson AB. Tidigare roller är IT-utvecklingschef på Axfood och senior manager inom Accenture.

– Jag tilltalas av idén med Lantmännens ansvar från Jord till bord. Jag ser fram emot att få möjlighet att bidra med mina erfarenheter i ett företag som är verksamt

i alla delar i värdekedjan och som erbjuder handfasta produkter med kunden i fokus, säger Karin Hedlund.

Under åren som IT-utvecklingschef på Axfood låg fokus på konsolidering och effektivisering av IT-verksamheten, samt på ledarskap.

– För mig handlar ledarskap om lagarbete och om att leverera. Jag tror på att ha högt till tak, uthållighet och på att fatta beslut som grundas på fakta, säger Karin Hedlund.

Hon betonar också vikten av ett nära samarbete med affären och har för vana att styra mot att varje investeringsbeslut ska vara affärsdrivet. Under åren som konsult inom Accenture var metod och struktur av största betydelse när hon bland annat var med och implementerade ERP-lösningar inom detaljhandeln och telecom.

Karin bor i Bromma tillsammans med make och tre barn. Fritiden ägnas åt barnen, skidåkning och sommarstället utanför Gnesta. Karin tillträder sin nya tjänst den 1 oktober och kommer att rapportera till Per Arfvidsson, Varuflödesdirektör i Lantmännen.