Lantmännen förbättrade resultatet med 25 procent

Nyhet

Lantmännenkoncernens totala omsättning 2004 uppgick till 28,2 miljarder kronor (28,0). Resultat efter finansnetto uppgick till 720 miljoner kronor (576), en ökning med 25 %. Total utdelning till ägarna i form av lokal och central återbäring/efterlikvid, utdelning (ränta) och insatsemission uppgick till 287 miljoner kronor (192).

Resultatet presenteras utförligt i bifogad pdf-fil.