Information och råd om coronaviruset

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Världen befinner sig nu i en extraordinär situation. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar det nya coronaviruset (som leder till sjukdomen covid-19) som en pandemi. Flera länders regeringar har satt in åtgärder för att kontrollera och bromsa spridningen av viruset – till exempel stänga skolor och arbetsplatser, begränsa sammankomster och stänga landsgränser. Åtgärderna varierar mellan länderna där vi har verksamhet och kan ändras snabbt i takt med att vi lär oss mer om viruset.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av den ökade spridningen av det nya coronaviruset har Lantmännen tagit fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att skydda våra medarbetare och våra verksamheter. Restriktionerna gäller resor, möten, externa kontakter och besök på våra anläggningar. Syftet med restriktionerna är att värna om våra medlemmars och medarbetares säkerhet och hälsa, att inte utsätta Lantmännens verksamheter för onödiga risker, och att göra vad vi kan för att förhindra en ökad smittspridning.

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset till kollegor och vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och personalen som arbetar där. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och uppdaterar löpande instruktionerna till våra medarbetare.

Planerings- och krishanteringsgrupper är etablerade på alla nivåer i företaget. Vi bevakar konstant situationen i alla våra geografiska områden, och kommer att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om och när behovet uppstår.

På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi kommer att hantera detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla stöttar och hjälper varandra och försöker hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef