Technik Utrzymania Ruchu


Jesteśmy przekonani, że nasz sukces jest w rękach naszych pracowników i zależy między innymi od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania. Dlatego w Lantmannen Unibake Poland stawiamy na ciągły rozwój nowych pracowników oraz przyjazne środowisko pracy. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: Technik Utrzymania Ruchu


Co zyskasz pracując u nas:

 • umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej, rozwijającej się firmie z tradycją na rynku polskim (budujemy kolejną linię produkcyjną)

 • zdobycie doświadczenia w obsłudze i programowaniu falownikami oraz serwo-napędów różnych marek np. Allan Bradley, Siemens, Sew, Danfoss.

 • możliwość nauczenia się programowania odczytywania usterek, wiedzę o sterownikach, panelach dotykowych Siemens, Allan Bradley

 • premie kwartalne do 10% wynagrodzenia zasadniczego

 • 2.000 zł brutto premii za polecenie każdego nowego pracownika!

 • prywatna opieka medyczna oraz ubezpieczenie grupowe;
 • śniadania w postaci szwedzkiego bufetu w naszej stołówce;
 • możliwość szkoleń i rozwoju wg. indywidualnych potrzeb;
 • możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, za które możesz otrzymać nagrodę wynoszącą nawet 500 zł brutto
 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę pracy w nowoczesnej firmie o wysokich standardach BHP, ochrony środowiska i technologii produkcji

W swoich zadaniach będziesz odpowiadać za:

 • utrzymywanie dobrego stanu technicznego maszyn, urządzeń produkcyjnych i instalacji procesowych
 • bieżące kontrolowanie i ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • realizację harmonogramów napraw i konserwacji linii produkcyjnych oraz przygotowywanie prac prewencyjno-remontowych linii produkcyjnych i wyposażenia
 • współtworzenie dokumentacji technicznej, instrukcji napraw, standardów przeglądów maszyn
 • uczestniczenie w rozruchu nowo budowanych linii produkcyjnych

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia co najmniej średniego technicznego (preferowane: budowa maszyn, elektryka, elektrotechnika, automatyka)
 • min. 2 letniego doświadczenia w pracy w dziale utrzymania ruchu lub produkcji
 • praktycznej znajomości budowy maszyn i sieci elektro-energetycznych
 • uprawnień SEP gr I, mile widziana gr II i III
 • dobrej znajomości pakietu MS Office
 • inicjatywy w działaniu i samodzielności
 • umiejętności planowania swojej pracy
 • gotowości do pracy w trybie 4-ro brygadowym

Mile widziane:

 • znajomość nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

#LI-DNI


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska