Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności


Jesteśmy przekonani, że nasz sukces jest w rękach naszych pracowników i zależy między innymi od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania. Dlatego w Lantmannen Unibake Poland stawiamy na ciągły rozwój nowych pracowników oraz przyjazne środowisko pracy. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Żywności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Koordynacja procesu analizy przyczyn reklamacji. Raportowanie wskaźników
 • Zarządzanie obszarem niezgodności i koordynacja procesu wprowadzania działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych. Raportowanie wskaźników
 • Koordynacja procesów przeprowadzania analiz zagrożeń i ocen ryzyka (m.in. HACCP, TACCP, VACCP).
 • Uczestnictwo w Zespole HACCP
 • Przeprowadzanie inspekcji GHP/GMP zgodnie z harmonogramem. Raportowanie wskaźników
 • Udział w procesie zatwierdzania dokumentacji dostawców, surowców oraz materiałów opakowaniowych
 • Wsparcie w procesie opracowywania dokumentacji systemowej oraz specyfikacji produktów, surowców
 • Przeprowadzanie szkoleń z obszaru jakości dla pracowników (m.in. szkoleń wstępnych)
 • Udział w opracowywaniu wymagań jakościowych dla poszczególnych wyrobów - definiowanie punktów kontroli jakości
 • Wsparcie merytoryczne obszaru mycia i dezynfekcji
 • Współpraca z działami firmy, uczestniczącymi w procesie wprowadzenia wyrobu gotowego na rynek z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności
 • Inicjowanie, udział w projektach SPS
 • Udział w projektach międzyzakładowych i grupowych w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
 • Udział w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego (preferowane: nauka o żywności, technologia żywności lub pokrewne)
 • Min. 2 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Znajomości przepisów prawnych dotyczących żywności
 • Praktyczna znajomość koncepcji systematycznego rozwiązywania problemów
 • Znajomości systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w oparciu system BRC
 • Znajomość metodologii przeprowadzania analiz zagrożeń, ocen ryzyka
 • Praktycznej znajomość języka angielskiego (minimum B2)
 • Dobrej organizacji pracy, koncentracji na realizacji celów
 • Umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia
 • Umiejętność przeprowadzania inspekcji GHP oraz audytów wewnętrznych

OFERUJEMY

 • Umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie z tradycją na rynku polskim
 • Możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w projektach międzynarodowych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i dodatkowe benefity: pakiet socjalny – opieka medyczna, ubezpieczanie grupowe, ZFŚS, śniadania – bufet szwedzki
 • System motywacyjny powiązany z osiąganymi wynikami

WYRÓŻNIA NAS

 • Praca zespołowa i stabilne środowisko pracy
 • Ugruntowana pozycja na rynku i ciągły rozwój organizacji

DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

LI-MB1


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska