Operations Controller/ Kontroler Operacyjny


Jesteśmy przekonani, że nasz sukces jest w rękach naszych pracowników i zależy między innymi od ich kompetencji, doświadczenia i zaangażowania. Dlatego w Lantmannen Unibake Poland stawiamy na ciągły rozwój nowych pracowników oraz przyjazne środowisko pracy. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Operations Controller/ Kontroler Operacyjny

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za Kontroling Operacyjny (ze szczególnym naciskiem na obszar kontroli kosztów produkcji) w zakładzie produkcyjnym Lantmannen Unibake Poland, znajdującym się w Nieporęcie pod Warszawą.
Jest to stanowisko kontrolera, wspierającego obszar operacji, odnajdującego się zarówno w analizie danych historycznych, jak przewidywaniu wyników, wczesnym ostrzeganiu oraz dostarczaniu rekomendacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie raportowała bezpośrednio do Senior Operations Controller’a oraz pośrednio do Dyrektora Produkcji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Przygotowywanie budżetów oraz kwartalnych prognoz finansowych
 • Udział w zamknięciu miesiąca, analizie i wyjaśnieniu odchyleń od budżetu
 • Udział w cyklicznych spotkaniach operacyjnych oraz komercyjnych oraz z właścicielami poszczególnych obszarów kosztowych
 • Kalkulacja kosztu standardowego oraz bieżące śledzenie jego rozwoju
 • Ustalanie wewnątrzgrupowych cen transferowych
 • Wsparcie w zakresie zarządzania kapitałem pracującym
 • Przygotowanie oraz nadzór nad raportami finansowymi w obszarze operacji
 • Przygotowywanie wniosków inwestycyjnych oraz monitorowanie realizacji inwestycji
 • Przygotowywanie kalkulacji rentowności związanych z wprowadzeniem nowych produktów

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY MIĘDZY INNYMI:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku: Finanse, Rachunkowość, Ekonomii lub pokrewnych
 • Min. 3 lata doświadczenia na stanowisku kontrolera, z doświadczeniem w obszarze produkcji
 • Znajomość zagadnień z obszaru rachunku kosztów, w tym koncepcji kosztu standardowego
 • Znajomość zagadnień z obszaru oceny projektów inwestycyjnych, takich jak NPV, IRR etc.
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem pracującym i przepływami gotówkowymi (cash flow)
 • Doświadczenie w obsłudze systemów ERP, mile widziana znajomość Microsoft Dynamics AX
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (współpraca z osobami z innych krajów)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w stabilnej, międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie z tradycją na rynku polskim
 • Możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania zakresu kompetencji m.in. poprzez szkolenia, warsztaty i możliwość udziału w projektach międzynarodowych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie i dodatkowe benefity: pakiet socjalny – opieka medyczna, ubezpieczanie grupowe, ZFŚS, śniadania – bufet szwedzki
 • System motywacyjny powiązany z osiąganymi wynikami
 • Biuro ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskiej Białołęki

WYRÓŻNIA NAS:

 • Praca zespołowa i stabilne środowisko pracy
 • Ugruntowana pozycja na rynku i ciągły rozwój organizacji

DODATKOWE INFO: https://www.lantmannen-unibake.com/pl-PL/

#LI-MB1


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresami: ul. Strużańska 10, 05-126 Stanisławów Pierwszy, lub ul. Śląska 2, 67-100 Nowa Sól, w zależności od zakładu, do którego zostaną złożone dokumenty aplikacyjne („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować listownie kierując korespondencję na wybrany adres siedziby lub drogą elektroniczną kierując wiadomość na odpowiedni adres e-mail: unibakepl.rodo@lantmannen.com
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. przeprowadzenia przez Administratora anonimowej ankiety dotyczącej przebiegu procesu rekrutacji, do której link przesyłany jest osobom biorącym udział w tym procesie drogą elektroniczną na podany podczas przesyłania dokumentów aplikacyjnych adres poczty elektronicznej.
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. w zakresie wskazanym w przepisach kodeksu pracy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  2. W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać w dowolnym momencie wycofana.
  3. przeprowadzenie ankiety wśród kandydatów odbywa się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wobec którego przysługuje Państwu wniesienie sprzeciwu.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na dostarczanie systemów informatycznych wspierających procesy rekrutacyjne, a także mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez 9 miesięcy.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.


Malgorzata Brzozowska