Lantmännen om coronaviruset

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Världen befinner sig i en extraordinär situation efter att det nya coronaviruset som leder till sjukdomen covid-19 utvecklades till en pandemi. Länders regeringar och myndigheter har satt in åtgärder för att kontrollera och bromsa spridningen av viruset – exempelvis att stänga skolor och arbetsplatser, begränsa sammankomster och stänga landsgränser. Åtgärderna varierar mellan länderna där vi har verksamhet och förändras i takt med virusets utveckling och spridning.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av spridningen av coronaviruset har Lantmännen tagit fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att skydda våra medarbetare och våra verksamheter. Som ett globalt företag inom lantbruk och livsmedel har vi också ett viktigt samhällsansvar.  Restriktionerna gäller bland annat arbetsformer, resor, möten, externa kontakter och besök på våra anläggningar. Syftet med restriktionerna är att värna om våra medarbetares och medlemmars hälsa och säkerhet och att inte utsätta Lantmännens verksamheter för onödiga risker, samt att göra vad vi kan för att förhindra en ökad smittspridning i samhället.

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset vidare, både under och utanför arbetstid. Vi har även vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och för personalen som arbetar där.

Planerings- och krishanteringsgrupper är etablerade på samtliga nivåer i företaget och vi följer löpande hur situationen utvecklar sig på alla våra geografiska marknader för att kunna vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om och när behovet uppstår.

På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi hanterar detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla fortsätter att stötta och hjälpa varandra till att försöka hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef